Drank- en horecavergunning

Heeft u een (horeca)bedrijf, slijterij of kantine en verkoopt u alcoholhoudende dranken? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Voor elke vestiging van uw bedrijf is een aparte vergunning nodig.

U vraagt een drank- en horecavergunning aan als u tegen betaling:

  • in een horecabedrijf of als vereniging of stichting alcoholhoudende drank wilt schenken
  • sterk alcoholhoudende dranken wilt verkopen in een slijterij

De aanvraagformulieren vindt u onder het kopje Formulieren drank- en horecavergunning.

Exploitatievergunning openbare inrichting (horeca)

Naast de vergunning Drank- en Horecawet heeft u in de meeste gevallen ook een Exploitatievergunning openbare inrichting nodig. Wij letten bij de beoordeling van de exploitatievergunning op de bestemming van de locatie en de eventuele gevolgen voor de omgeving. Ook voor terrassen kijken we daarnaar. Vraag de exploitatievergunning tegelijk aan met uw vergunning Drank- en Horecawet.

Aanvraagformulier Exploitatievergunning openbare inrichting (pdf)

  • Er is altijd een leidinggevende aanwezig als het horecabedrijf geopend is. Leidinggevenden staan op het aanhangsel van de drank- en horecavergunning vermeld.
  • Leidinggevenden in uw bedrijf zijn minimaal 21 jaar, in het bezit van het diploma Sociale Hygiëne en van goed gedrag. Leidinggevenden in uw bedrijf moeten bij ons zijn aangemeld.
  • Een nieuwe leidinggevende meldt u zo snel mogelijk bij ons aan. Voldoet de nieuwe leidinggevende aan de eisen, dan ontvangt u een nieuw aanhangsel voor bij de vergunning.
  • Verandert er iets aan het gebouw van uw bedrijf? Bijvoorbeeld door een verbouwing of een nieuw terras? Binnen een maand na de verandering geeft u dit aan ons door. Gebruik hiervoor het formulier Eisen inrichtingen Drank- en Horecawet (pdf).
  • Verandert er iets anders aan uw bedrijf, bijvoorbeeld de ondernemingsvorm of de samenstelling van de vennootschap onder firma? Dan vraagt u de drank- en horecavergunning opnieuw aan.
Soort aanvraag Kosten
Aanvraag drank- en horecavergunning  € 622,60
Aanvraag wijziging aanhangsel drank- en horecavergunning € 87,65
Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf APV € 225,90
Aanvraag wijziging exploitatievergunning horecabedrijf APV € 87,65
Wijziging van de lokaliteiten op de drank- en horecavergunning € 121,05

Komt er een andere leidinggevende in uw bedrijf? 

Geef het aan ons door. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen. Wel wijzigt het aanhangsel drank- en horecavergunning. Als het bedrijf open is, moet er altijd een leidinggevende aanwezig zijn die op het aanhangsel staat vermeld.