Klussenparkeerkaart

Bent u ondernemer en wilt u uw bedrijfsauto bij de klus parkeren? Controleer vooraf goed welk parkeerbewijs u nodig heeft. Meestal is een Texel e-vignet genoeg, soms in combinatie met een ontheffing inrijverbod. In enkele gevallen is een klussenparkeerkaart nodig. Bijvoorbeeld als u binnen de ring van Den Burg of in het centrum van De Koog langer wil parkeren dan toegestaan. Een klussenparkeerkaart vraagt u aan voor een specifieke klus. U betaalt € 34,50 per maand.

Voor de klus parkeren binnen de ring Den Burg?

Emmalaan-Beatrixlaan-Bernhardlaan

Hier mag u met het Texel e-vignet maximaal 2 uur parkeren. Dat geldt ook als u een klus moet uitvoeren. Als het nodig is uw bedrijfsauto langer op dezelfde plek (onafgebroken) te parkeren, dan is een klussenparkeerkaart nodig. Hiermee krijgt u ontheffing voor de maximumparkeerduur. U moet de bedrijfsauto wel zo neerzetten dat deze geen overlast oplevert voor ander verkeer en de hulpdiensten er langs kunnen.

Klus in het centrum van De Koog of Den Burg?

Hoeft u alleen te laden of te lossen? Dan is een Texel e-vignet in combinatie met een ontheffing inrijverbod genoeg. De spullen worden uit- of ingeladen en de auto wordt vervolgens op een plek gezet waar deze langere tijd mag staan. Is het noodzakelijk uw bedrijfsauto te parkeren bij de klus? Dan is een klussenparkeerkaart nodig. Ook dan geldt dat de bus op een plek staat waar er geen overlast wordt veroorzaakt voor overig (wandel-/fiets)verkeer en de hulpdiensten er langs kunnen.