Bomen kappen

Als de boom op de onderstaande lijst met waardevolle bomen staat, heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Bomenlijst particuliere bomen (pdf)

Bomenlijst gemeentelijke bomen (pdf)

Algemene Plaatselijke Verordening Texel (APV) met bomenlijst

Vergunning voor het kappen van een boom

  • U vraagt een omgevingsvergunning aan via www.omgevingsloket.nl.
  • Is de omgevingsvergunning verleend? Dan kan er nog bezwaar gemaakt worden.
  • De boom mag pas gekapt worden als de bezwaar- en beroepsprocedure is afgerond.

Voorwaarden snoeien en kappen

  • U mag niet snoeien en kappen in de periode van maart tot en met augustus.
  • Vogels en vleermuizen zijn beschermd. Vraag een deskundige (ecoloog aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus) om na te kijken of er vogelnesten of vleermuisverblijven in de bomen en struiken zitten.
  • Uit deze quickscan blijkt of er vervolgstappen nodig zijn in het kader van de Wet natuurbescherming.