Bomen kappen

Wilt u een boom kappen? Als de boom op de onderstaande lijst met waardevolle bomen staat, moet u eerst een omgevingsvergunning aanvragen.

Bomenlijst particuliere bomen (pdf)

Bomenlijst gemeentelijke bomen (pdf)

Algemene Plaatselijke Verordening Texel (APV) met bomenlijst

Ook bij andere bomen soms omgevingsvergunning nodig

Staat de boom niet op de lijst met waardevolle bomen? Dan heeft u misschien toch een omgevingsvergunning nodig. In het bestemmingsplan leest u of deze vergunning nodig is. Wilt u bijvoorbeeld bomen weghalen die in een afschermende boomsingel staan, dan moet u altijd eerst een omgevingsvergunning aanvragen. Op www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck doen.

Wilt u meer informatie? Uw vragen kunt u stellen via gemeente@texel.nl.

Vergunning voor het kappen van een boom

  • U vraagt een omgevingsvergunning aan via www.omgevingsloket.nl.
  • Is de omgevingsvergunning verleend? Dan kan er nog bezwaar gemaakt worden.
  • De boom mag pas gekapt worden als de bezwaar- en beroepsprocedure is afgerond.

Voorwaarden snoeien en kappen

  • U mag niet snoeien en kappen in de periode van maart tot en met augustus.
  • Vogels en vleermuizen zijn beschermd. Vraag een deskundige (ecoloog aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus) om na te kijken of er vogelnesten of vleermuisverblijven in de bomen en struiken zitten.
  • Uit deze quickscan blijkt of er vervolgstappen nodig zijn in het kader van de Wet natuurbescherming.