Bomen kappen

Wilt u een boom kappen? Als de boom op de onderstaande lijst met waardevolle bomen staat, moet u eerst een omgevingsvergunning aanvragen.

Ook bij andere bomen soms omgevingsvergunning nodig

Staat de boom niet op de lijst met waardevolle bomen? Dan heeft u misschien toch een omgevingsvergunning nodig. In het bestemmingsplan leest u of deze vergunning nodig is. Wilt u bijvoorbeeld bomen weghalen die in een afschermende boomsingel staan, dan moet u altijd eerst een omgevingsvergunning aanvragen.

Op www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck doen.

Wilt u meer informatie? Uw vragen kunt u stellen via gemeente@texel.nl.

Vergunning voor het kappen van een boom

  • U vraagt een omgevingsvergunning aan via www.omgevingsloket.nl.
  • Is de omgevingsvergunning verleend? Dan kan er nog bezwaar gemaakt worden.
  • Is er na 6 weken geen bezwaar gemaakt? Of is er wel bezwaar gemaakt, maar geen voorlopige voorziening bij de rechter aangevraagd? Dan mag u de boom of bomen kappen.
    Is er binnen 6 weken bezwaar gemaakt? En hebben de bezwaarmaker(s) daarbij een voorlopige voorziening bij de rechter aangevraagd? Dan moet u wachten met kappen. Eerst moet de rechter uitspraak doen.

Voorwaarden snoeien en kappen

  • U mag niet snoeien en kappen in de periode van maart tot en met augustus.
  • Vogels en vleermuizen zijn beschermd. Vraag een deskundige (ecoloog aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus) om na te kijken of er vogelnesten of vleermuisverblijven in de bomen en struiken zitten.
  • Uit deze quickscan blijkt of er vervolgstappen nodig zijn in het kader van de Wet natuurbescherming.