Kleinschalig recreatief staandwantvissen

Wilt u staandwantvissen? Dan moet u elk jaar opnieuw een vrijstelling aanvragen.

Wat u moet weten

 • Na uw aanvraag ontvangt u direct een zaaknummer. Dit nummer moet, als de vrijstelling is afgegeven, aan uw staand want vastgemaakt worden.
 • De vrijstelling is een kalenderjaar geldig (van 1 januari tot en met 31 december).
 • Zorg dat het zaaknummer vastgemaakt is aan het staand want en goed zichtbaar is. Let op: het nummer moet ook met hoog water te zien zijn. Gebruik bijvoorbeeld een boei.
 • U krijgt 1 nummer en u mag met 1 net tegelijk vissen.
 • Op de kaart kunt u zien waar u met staand want mag vissen. En hoe lang het net mag zijn. Er zijn verschillende regels per gebied.

Kaart staandwantvisserij (pdf)

Regels

 • U mag niet met een auto op het strand komen.
 • Voor strandpaviljoens en strandhuisjes is staandwantvissen tussen 9.00 en 21.00 uur verboden.
 • Staandwantvissen is het hele jaar verboden op de volgende plekken:
  • tussen grofweg paal 17,6 en paal 19
  • bij de Mokbaai
  • bij de Sluftermonding
  • bij de haveningangen
  • in Natuurbeschermingswet Artikel 20-gebieden (ter hoogte van De Schorren en ten zuiden van de Vlielandboulevard tot aan de het haventje van De Cocksdorp).
 • De netlengte is maximaal 30 meter in de Waddenzee, in de Noordzee maximaal 50 meter. In enkele gebieden is 100 meter toegestaan, bekijk hiervoor de kaart (pdf).
 • Recreatieve visserij op zeebaars met staand want is niet toegestaan. Zet bijgevangen zeebaars terug in zee (ook als ze dood zijn). Een zeebaars meenemen is verboden.
 • Meld eventuele bijvangst van bruinvissen. Dit is verplicht.

Let op: Bovenstaande maatregelen gelden tot en met 31 juli 2021. De eventuele nieuwe maatregelen vanaf 1 augustus 2021 zijn op dit moment nog niet bekend. Wij zullen u op de hoogte brengen zodra wij meer informatie hebben ontvangen. 

Achtergrond

Landelijk is staandwantvisserij verboden. Onder voorwaarden mag recreatief staandwantvissen op Texel wel. Dit omdat er sprake is van bestaand gebruik.

Deze uitzondering blijft alleen bestaan als u de regels volgt. Doet u dit niet, dan vervalt de vrijstelling voor iedereen. De regels zijn als volgt:

 • Per visser is er per kalenderjaar 1 ontheffing.
 • Uw melding is een uniek registratienummer (het zaaknummer dat u krijgt na de aanvraag).
 • U mag slechts met 1 net per persoon gelijktijdig vissen.
 • Uw unieke registratienummer maakt u goed zichtbaar (met boeien) aan het net vast.
 • Bijvangst van bruinvissen meldt u bij ons.
 • Netten zijn drijvend en voeren mee met het getijde.