Ligplaatsvergunning

Heeft u een rondvaartschip? En wilt u een vaste ligplaats in de haven van Oudeschild? Dan kunt u een ligplaatsvergunning aanvragen. Dat kan tot 31 oktober 2021, 16.00 uur.

De ruimte langs de kade is beperkt. Misschien is er niet voor iedereen die dat wil een plaats. Daarom beoordelen wij alle binnengekomen aanvragen in 1 keer. We verdelen de ruimte dan zo eerlijk mogelijk. Er zijn ook plaatsen voor historische schepen en overige boten.

De plaatsen verdelen we aan de hand van een aantal criteria, waarmee elk schip punten krijgt. De criteria vindt u onder ‘Toetsingscriteria’. De schepen met het hoogste aantal punten krijgen het eerst een vergunning. Om zoveel mogelijk aanvragers de kans op een ligplaats te geven, behandelen we maximaal 1 aanvraag per schip. De aanvraag kost € 87,70. Krijgt u een ligplaats? Dan moet u ook havengeld betalen. Hoeveel dit is, staat in de Havengeldverordening. Deze verordening wordt op dit moment aangepast. Begin 2022 worden de kosten bekend.

Let op: voor de aanvraag heeft u uw kvk-nummer nodig, foto’s van uw schip en een document waaruit blijkt dat u op 1 januari 2022 over het schip beschikt. Als u een kiosk of reclamebord wil plaatsen, moet u hiervan een tekening laten zien.

De ligplaatsen verdelen we aan de hand van onderstaande criteria, waarmee elk schip punten krijgt.

1. Het schip waarvoor een vergunning wordt aangevraagd is in gebruik of kan binnenkort in gebruik worden genomen. U krijgt hiervoor maximaal 6 punten.

 • Het schip kan over meer dan een jaar in gebruik worden genomen: 0 punten
 • Elke maand minder: 0,5 punten

2. De aanvrager is al langer actief in de haven van Oudeschild als ligplaats-vergunninghouder of dagondernemer en heeft geïnvesteerd in het schip. U krijgt hiervoor maximaal 3 punten.

 • Aanvrager is 5 jaar of minder actief: 1 punt
 • 10 jaar of minder: 2 punten
 • Langer dan 10 jaar: 3 punten

3. Het schip levert een bijdrage aan de diversiteit van het toeristische aanbod in de Oude Havens. U krijgt hiervoor maximaal 3 punten.

 • Als er meer dan (>) 4 schepen in dezelfde branche hoger gerangschikt zijn krijgt u geen punten. Branches zijn bijvoorbeeld garnalenvistochten, sportvistochten, zeehonden spotten, ‘extreme sports’-vaartuigen en powerboats.
 • >3 schepen hoger gerangschikt: 0,5 punt
 • >2 schepen hoger gerangschikt: 1 punt
 • >1 schip hoger gerangschikt: 1,5 punt
 • 1 schip hoger gerangschikt: 2 punten
 • geen enkel schip hoger gerangschikt: 3 punten

4. Grootte van het schip (voor zover aangewezen op een ligplaats in de Noorderhaven). U krijgt hiervoor maximaal 3 punten.

 • 6 tot 10 meter: 3 punten
 • 10 tot 15 meter: 2 punten
 •  > 15 meter: 1 punt

5. Het schip levert een bijdrage aan de luchtkwaliteit in de haven en de duurzaamheid van de toeristische activiteiten op de Waddenzee en in de haven van Oudeschild. U krijgt hiervoor maximaal 3 punten.

 • Schip wordt aangedreven door elektrische voortstuwing (mits oplaadbaar met reguliere walstroom­voorzieningen): 3 punten
 • Brandstof met beperkte CO2-uitstoot, zoals HVO (hydrotreated vegetable oil), BTL (biomass to liquid), GTL (gas to liquid), biodiesel: 2 punten
 • Gasolie laag zwavelig: 0 punten
 • Diesel zwart: 1 punt
 • Motoruitstoot voldoet aan Euro VI of Stage 5: -1 punt
 • Aanwezigheid overige voorzieningen die leiden tot minder uitstoot van CO2, fijnstof en roet of minder verstoring door bijvoorbeeld lawaai: 1-3 punten (afhankelijk van effectiviteit)

6. Het schip onderscheidt zich doordat het een bijdrage levert aan de kernwaarden van Texel. Hiervoor wordt bijvoorbeeld gekeken naar cultuur-historische aspecten. U krijgt hiervoor maximaal 3 punten.

7. Het schip levert een bijdrage aan de innovatie en houdbaarheid van het toeristische product ‘haven Oudeschild’. Anders dan bij punt 2 gaat het hier om de nieuwe ontwikkeling die het (rondvaart)schip inluidt. U krijgt hiervoor maximaal 5 punten.