Loterij, prijsvraag of bingo organiseren

Wilt u iets organiseren waarbij er geld of prijzen zijn te winnen? Dan organiseert u een kansspel. Voor het organiseren van een kansspel heeft u meestal een vergunning nodig.

Wilt u loten verkopen om geld bijeen te krijgen, dan organiseert u een loterij. U kunt een vergunning aanvragen als de opbrengst van de loterij is bedoeld voor een algemeen doel, bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe sportkantine of de restauratie van een kerkorgel. Een individueel of commercieel doel mag niet.

Voorwaarden vergunning

  • De loterij wordt georganiseerd door een vereniging of stichting.
  • De opbrengst is bedoeld voor een algemeen doel.
  • Van 80% van de beoogde totale opbrengst is minstens 40% bestemd voor het algemene doel waarvoor de loterij wordt georganiseerd.
  • Na afloop van de loterij legt u rekening en verantwoording af aan de gemeente over de inkomsten, de kosten en de besteding van het geld.

Aanvragen vergunning

U vraagt een loterijvergunning aan bij de gemeente als alle prijzen en premies samen niet meer waard zijn dan € 4.500,-. Gebruik het Aanvraagformulier loterijvergunning (pdf).

Is de waarde van de prijzen en premies samen meer dan € 4.500,-, dan moet u een vergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit.

Organiseert u een bingo of een ander klein kansspel waarbij de deelnemers kleine prijzen kunnen winnen, dan meldt u dit bij ons. Behalve de bingo vallen hieronder ook het kienen, vogelpiekspel en rad van avontuur. Voor het organiseren van een bingo in besloten kring of als er geen prijzen te winnen zijn, hoeft u geen melding in te dienen.

Voorwaarden

  • Het kansspel wordt georganiseerd door een Nederlandse vereniging die minimaal 3 jaar bestaat.
  • Het doel van uw vereniging mag niet zijn het organiseren van kansspelen.
  • Uw vereniging organiseert het kleine kansspel voor een van tevoren bekend gemaakt doel.
  • Tijdens het kansspel mag het prijzenpakket maximaal € 400,- per ronde zijn en € 1.550,- per bijeenkomst.
  • Op hetzelfde adres mag maar één kansspel tegelijk worden gespeeld.

Melden klein kansspel

Minimaal 2 weken voor het kleine kansspel plaatsvindt, meldt u het bij ons aan. Dit doet u met het Formulier melding klein kansspel (pdf).

Wilt u een prijsvraag organiseren waarbij een jury de winnaar bepaalt door hoe goed de inzending is, ofwel door ‘behendigheid’? Dan is het geen kansspel en is geen vergunning nodig.

Wordt de winnaar van een prijsvraag getrokken uit de goede of de beste inzendingen, dan is er wel sprake van een kansspel. Dit valt onder het promotionele kansspel. Als voor deelname geen betaling nodig is, mag dat zonder vergunning. Wel gelden voor een promotioneel kansspel strenge voorwaarden die zijn vastgelegd in de Gedragscode promotionele kansspelen.

Ook een ‘Like & Win-actie’ op sociale media valt onder de promotionele kansspelen. U leest hierover meer op de website van de Kansspelautoriteit.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.