Reclame

Wilt u reclame plaatsen aan of bij een gebouw of uw woning? Misschien heeft u dan een omgevingsvergunning nodig. 

Heeft u vragen of wilt u de mogelijkheden bespreken? Stuur dan een e-mail naar gemeente@texel.nl. U kunt ons ook bellen via telefoonnummer 14 0222. 

Valt de reclame onder bouwen, dan is een vergunning nodig

Valt de reclame die u wilt plaatsen onder ‘bouwen’? Dan heeft u een vergunning nodig. Een doek aan een gevel (zonder frame) is bijvoorbeeld geen bouwwerk. Maar het plaatsen van lichtreclame aan de gevel valt wel onder bouwen.  

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket online.

Reclame in het buitengebied

Maakt u reclame in het buitengebied? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Reclame in gebieden die onder de welstand vallen

In de welstandsnota staan regels voor het aanbrengen van reclame in gebieden die onder de welstand vallen. U vindt deze informatie op de pagina’s 69 t/m 73.