Vliegen met een drone

U mag zonder vergunning van ons vliegen met een drone op Texel. Maar u moet wel rekening houden met verschillende regels. Zo is vliegen met een drone op veel plekken verboden of alleen onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Welke regels voor u gelden hangt ook af van het risico op een ongeval tijdens uw vlucht. En van het doel van uw vlucht.

Lees eerst welke regels voor u gelden op de website van de Rijksoverheid. Daarna kunt u op de GoDrone veiligheidskaart of op de Aeret kaartviewer bekijken waar u kunt vliegen op Texel.

Vliegen boven Natura 2000-gebieden

Vliegen met een drone is meestal niet toegestaan boven Natura 2000-gebieden (beschermde natuurgebieden). Soms is het alleen toegestaan met een vergunning. Voor elk Natura 2000-gebied gelden eigen regels. Meestal worden die door de provincie bepaald.

De specifieke regels per gebied staan in de Natura 2000 beheerplannen (bij12.nl).

De beheerplannen van de Noordzee en Waddenzee vindt u op rwsnatura2000.nl.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.