Waarmerken kopie

Een gewaarmerkte kopie is een bewijs dat de kopie afkomstig is van het originele document. U kunt dit nodig hebben bij bepaalde transacties, zoals het kopen van een huis. U kunt ook een gewaarmerkte kopie laten maken als u het origineel liever niet afgeeft, bijvoorbeeld uw identiteitsbewijs. Het waarmerken kost € 6,35.

Voor het waarmerken van een kopie komt u persoonlijk langs aan de balie in het gemeentehuis.

Kopieën van diploma’s en getuigschriften worden niet door ons gewaarmerkt. Hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar het diploma is behaald.