Waarmerken kopie

Een gewaarmerkte kopie is een bewijs dat de kopie afkomstig is van het originele document. U kunt dit nodig hebben bij bepaalde transacties, zoals het kopen van een huis. U kunt ook een gewaarmerkte kopie laten maken als u het origineel liever niet afgeeft, bijvoorbeeld uw identiteitsbewijs. Het waarmerken kost € 6,35.

Voor het waarmerken van een kopie komt u persoonlijk langs aan de balie in het gemeentehuis.

Kopieën van diploma’s en getuigschriften worden niet door ons gewaarmerkt. Hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar het diploma is behaald.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.