Geheimhouding persoonsgegevens

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan uw persoonsgegevens. Wilt u niet dat wij uw persoonsgegevens aan maatschappelijke instellingen doorgeven? Dan kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens geheim te houden. U kunt dit online doorgeven met DigiD.

Heeft u een verzoek gedaan tot geheimhouding?

Wij geven uw gegevens dan alleen nog aan overheidsinstellingen die ze nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. Bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank. Dat kunt u niet tegenhouden.

Meer over geheimhouding van persoonsgegevens leest u op rijksoverheid.nl.

Verstrekking gegevens bij rechtszaak

Start er een rechtszaak waarin u bent betrokken? Dan kan de advocaat om uw gegevens vragen bij uw woongemeente. U mag wel uw mening geven, voordat de gemeente uw gegevens geeft.

Verzoek per brief

U kunt uw verzoek tot geheimhouding ook per brief doorgeven. Gebruik daarvoor het Formulier Verzoek geheimhouding persoonsgegevens (pdf).

Stuur dit formulier naar:

Gemeente Texel
Team Gemeentewinkel
Postbus 200
1790 AE DEN BURG

E-mailen kan naar: gemeente@texel.nl