Afschrift of uittreksel akte burgerlijke stand

Heeft u een afschrift of uittreksel nodig van een geboorteakte, huwelijksakte, partnerschapsakte, echtscheidingsakte of overlijdensakte? U kunt een afschrift of uittreksel van de akte alleen aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Een afschrift of uittreksel aanvragen kan online. U betaalt hiervoor € 15,70.

Van akten van geboorte, overlijden, huwelijk en echtscheiding kunnen wij ook internationale (meertalige) uittreksels maken.

Hoelang is een afschrift of uittreksel geldig?

Hoelang een uittreksel of afschrift van een akte geldig is, hangt af van de organisatie waarvoor u het document nodig heeft. Elke organisatie stelt andere eisen aan de geldigheid. Vraag daarom bij de organisatie na welke eisen zij stelt. De meeste organisaties willen een nieuw document.

U kunt een afschrift of uittreksel van een akte aanvragen aan de balie in het gemeentehuis. Vergeet niet om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

U kunt een afschrift of uittreksel van een akte per brief aanvragen. Schrijf ons een brief waarin staat:

  • welk afschrift of uittreksel u nodig heeft
  • voor welk doel u het afschrift of uittreksel nodig heeft
  • het adres waar wij het afschrift of uittreksel naartoe kunnen sturen
  • uw handtekening

Vergeet niet een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee te sturen. U ontvangt het uittreksel binnen 5 werkdagen. De rekening voor de kosten sturen wij naar u op.

Stuur uw brief naar:

Gemeente Texel
Team Gemeentewinkel
Postbus 200
1790 AE DEN BURG

U kunt uw brief ook mailen naar gemeente@texel.nl.

Kunt u niet persoonlijk langskomen? Dan kunt u iemand machtigen. U geeft dan iemand anders toestemming om het uittreksel voor u op te halen. Schrijf ons een brief waarin staat:

  • welk afschrift of uittreksel u nodig heeft
  • waarvoor u het uittreksel of afschrift nodig heeft
  • de gegevens van de persoon die het afschrift of uittreksel voor u afhaalt (de gemachtigde)
  • uw handtekening

Uw gemachtigde neemt de brief mee naar de gemeente sámen met: