Afschrift of uittreksel akte burgerlijke stand

Heeft u een afschrift of uittreksel nodig van een geboorteakte, huwelijksakte, partnerschapsakte, echtscheidingsakte of overlijdensakte? Dat kunt u aanvragen bij de gemeente waar de geboorte, het huwelijk, partnerschapregistratie, echtscheiding of overlijden plaatsvond.

Een afschrift of uittreksel vraagt u online aan. U betaalt hiervoor € 16,60. Het is mogelijk om van akten van geboorte, overlijden, huwelijk en echtscheiding internationale (meertalige) uittreksels te maken.

Tijdens de openingstijden van de balie in het gemeentehuis kunt u een afschrift of uittreksel van een akte aanvragen. Vergeet niet om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

U kunt een afschrift of uittreksel van een akte per brief of e-mail aanvragen. Geef daarin aan:

  • welk afschrift of uittreksel u nodig heeft
  • voor welk doel u het afschrift of uittreksel nodig heeft
  • het adres waar wij het afschrift of uittreksel naartoe kunnen sturen
  • uw handtekening

Vergeet niet een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee te sturen. U ontvangt het uittreksel binnen 5 werkdagen. De rekening voor de kosten sturen wij naar u op.

Stuur uw brief naar:

Gemeente Texel
Team Gemeentewinkel
Postbus 200
1790 AE DEN BURG

U kunt uw brief ook mailen naar gemeente@texel.nl.

Kunt u niet persoonlijk langskomen? Dan kunt u iemand machtigen. U geeft dan iemand anders toestemming om het uittreksel voor u op te halen. Schrijf ons een brief waarin staat:

  • welk afschrift of uittreksel u nodig heeft
  • waarvoor u het uittreksel of afschrift nodig heeft
  • de gegevens van de persoon die het afschrift of uittreksel voor u afhaalt (de gemachtigde)
  • uw handtekening

Uw gemachtigde neemt de brief mee naar de gemeente sámen met:

De gemachtigde betaalt de kosten aan de balie.

Dat hangt af van de organisatie waarvoor u het document nodig heeft. Elke organisatie stelt andere eisen aan de geldigheid. Vraag daarom bij de organisatie na wat zij willen. De meeste organisaties willen een nieuw document.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.