Uittreksel persoonsgegevens

Heeft u een bewijs nodig dat u in de gemeente Texel woont? Vraag dan een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) aan. Op het uittreksel staan persoonsgegevens die bij ons bekend zijn, bijvoorbeeld uw adres en burgerlijke staat.

U kunt een uittreksel persoonsgegevens online aanvragen. Daarvoor heeft u DigiD nodig. U krijgt het uittreksel binnen 3 werkdagen thuisgestuurd. De kosten zijn € 6,05.

Heeft u een internationaal (meertalig) uittreksel nodig? Dit kunt u alleen aan de balie in het gemeentehuis of schriftelijk aanvragen. De kosten voor een internationaal uittreksel BRP zijn € 17,45.

U kunt het uittreksel aanvragen aan de balie van het gemeentehuis. Vergeet niet om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Het uittreksel kunt u direct meenemen.

Schrijf een brief waarin staat waarom u het uittreksel nodig heeft. Vergeet niet een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee te sturen en de brief te ondertekenen. U krijgt het uittreksel binnen 3 werkdagen thuisgestuurd. Stuur uw brief naar:

Gemeente Texel
Team Gemeentewinkel
Postbus 200
1790 AE DEN BURG

U kunt een uittreksel aanvragen voor uzelf of voor uw kind dat jonger is dan 16 jaar en op hetzelfde adres woont als u. Kunt u niet persoonlijk langskomen? Dan kunt u iemand anders machtigen.

Schrijf een brief waarin staat:

  • waarom u het uittreksel nodig heeft
  • de naam en geboortedatum van de persoon die het uittreksel voor u mag afhalen (de gemachtigde)
  • uw handtekening
  • de handtekening van de gemachtigde

De gemachtigde neemt de brief mee naar het gemeentehuis sámen met: