Uittreksel persoonsgegevens

Heeft u een bewijs nodig dat u in de gemeente Texel woont? Vraag dan een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) aan. Op het uittreksel staan persoonsgegevens die bij ons bekend zijn, bijvoorbeeld uw adres en burgerlijke staat.

U vraagt het uittreksel persoonsgegevens online aan. Daarvoor heeft u DigiD nodig. U krijgt het uittreksel binnen 5 werkdagen thuisgestuurd. U betaalt voor het uittreksel € 6,35.

Heeft u een internationaal (meertalig) uittreksel nodig? Dit kunt u het alleen in het gemeentehuis of per brief aanvragen. U betaalt voor een internationaal uittreksel BRP € 18,30.

U kunt een uittreksel aanvragen voor:

  • uzelf
  • uw kind dat bij u woont, jonger dan 16 jaar
  • iemand die u gemachtigd heeft

Soort uittreksel Wat is het? Wanneer heeft u het nodig? Wat u verder moet weten
Standaard uittreksel BRP Een bewijs dat u in de gemeente Texel woont en bent ingeschreven. Op dit uittreksel staat standaard uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. Voor het afleggen van een examen of inschrijving voor een school of opleiding. U kunt ook kiezen voor een standaard uittreksel BRP met BSN (Burgerservicenummer). Kies hier alleen voor als hier nadrukkelijk om gevraagd wordt.
Uitgebreid uittreksel BRP Op dit uittrekstel staan, behalve de gegevens op een standaard uittreksel, uw geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat, geboorteland en de datum van inschrijving op uw huidige adres. Als een instantie vraagt om een uitgebreider document. U kunt ook kiezen voor een standaard uittreksel BRP met BSN (Burgerservicenummer). Kies hier alleen voor als hier nadrukkelijk om gevraagd wordt.
Uittreksel TESO Een bewijs dat u in de gemeente Texel woont en bent ingeschreven. Om met TESO te kunnen reizen voor het Texels tarief.  
Uittreksel woonhistorie Een overzicht van de adressen waar u ingeschreven heeft gestaan. Voor uw inschrijving bij wooncorporatie Woontij.  

U kunt het uittreksel aanvragen aan de balie van het gemeentehuis. Vergeet niet om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Het uittreksel kunt u direct meenemen.

Schrijf een brief waarin staat waarom u het uittreksel nodig heeft. Vergeet niet een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee te sturen en de brief te ondertekenen. U krijgt het uittreksel binnen 3 werkdagen thuisgestuurd. Stuur uw brief naar:

Gemeente Texel
Team Gemeentewinkel
Postbus 200
1790 AE DEN BURG

U kunt uw brief ook mailen naar gemeente@texel.nl.

Kunt u niet persoonlijk langskomen? Dan kunt u iemand anders machtigen.

Schrijf een brief waarin staat:

  • waarom u het uittreksel nodig heeft
  • de naam en geboortedatum van de persoon die het uittreksel voor u mag afhalen (de gemachtigde)
  • uw handtekening
  • de handtekening van de gemachtigde

De gemachtigde neemt deze brief mee naar het gemeentehuis sámen met: