Wat doet het Sociaal Team?

Heeft u vragen over zorg, wonen, gezondheid, werk, geld of veiligheid? Of kunt u (tijdelijk) wat extra steun gebruiken? Dan kunt u terecht bij het Sociaal Team. Wij zoeken samen met u naar de mogelijkheden die het beste aansluiten bij uw situatie.

Samen werken aan uw ondersteuningsvraag

U kunt bij ons terecht voor informatie, advies, eenvoudige en ingewikkelde vragen. Als u meerdere hulpvragen heeft, krijgt u binnen het Sociaal Team een vast aanspreekpunt. Samen met u maakt uw contactpersoon een plan voor de meest passende ondersteuning. Als het nodig is, kan uw contactpersoon in overleg met u besluiten er andere hulpverleners bij te halen. Als dat gebeurt, blijft uw contactpersoon uw vaste aanspreekpunt.

Hoe verloopt het eerste contact?

Bent u 18 jaar of ouder? Dan kunt u direct contact opnemen met het Sociaal Team. Medewerkers van het team gaan in gesprek met u en brengen samen met u de situatie in kaart. Wat is precies uw vraag en hoe zijn uw persoonlijke omstandigheden?

Daarna gaat de medewerker samen met u op zoek naar de mogelijkheden. We bespreken wat u zelf kunt doen en welke rol uw eigen netwerk hierbij kan spelen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan vindt er ondersteuning vanuit het Sociaal Team of organisaties waar we mee samenwerken plaats. Die ondersteuning duurt zo kort als mogelijk en zo lang als het nodig is.