Kleinschalig recreatief staandwantvissen

Wilt u staandwantvissen? Dan moet u elk jaar opnieuw een vrijstelling aanvragen.

Wat u moet weten

 • Na uw aanvraag ontvangt u een zaaknummer. Dat nummer moet u aan uw staand want vastmaken.
 • De vrijstelling is een kalenderjaar geldig (van 1 januari tot en met 31 december).
 • Zorg dat het zaaknummer vastgemaakt is aan uw staand want en goed zichtbaar is. Let op: het nummer moet ook met hoog water te zien zijn. Gebruik bijvoorbeeld een boei.
 • U krijgt 1 nummer en u mag met 1 net tegelijk vissen.
 • Op de Kaart staandwantvisserij (pdf) ziet u waar u met staand want mag vissen. En hoe lang het net mag zijn. Er zijn verschillende regels per gebied.

Regels

 • Het is verboden met uw auto op het strand te komen.
 • Voor strandpaviljoens en strandhuisjes is staandwantvissen verboden tussen 9.00 en 21.00 uur.
 • Staandwantvissen is het hele jaar verboden op de volgende plekken:
  • tussen paal 17,6 en paal 19
  • bij de Mokbaai
  • bij de Sluftermonding
  • bij de haveningangen
  • in Natuurbeschermingswet Artikel 20-gebieden (ter hoogte van De Schorren en ten zuiden van de Vlielandboulevard tot aan de het haventje van De Cocksdorp).
 • Het net is maximaal 30 meter lang in de Waddenzee, in de Noordzee maximaal 50 meter. In sommige gebieden is 100 meter toegestaan, bekijk hiervoor de Kaart staandwantvisserij (pdf).
 • Zet bijgevangen zeebaars terug in zee (ook als ze dood zijn). Een zeebaars meenemen is verboden en recreatieve visserij op zeebaars met staand want is niet toegestaan.
 • Meld bijvangst van bruinvissen. Dit is verplicht.

Achtergrond

Landelijk is staandwantvisserij verboden. Onder voorwaarden mag recreatief staandwantvissen op Texel wel, omdat er sprake is van bestaand gebruik.

Deze uitzondering blijft alleen bestaan als u de regels volgt. Doet u dit niet, dan vervalt de vrijstelling voor iedereen. De regels zijn als volgt:

 • Per visser is er per kalenderjaar 1 ontheffing.
 • Uw melding is een uniek registratienummer (het zaaknummer dat u krijgt na de aanvraag).
 • U mag maar met 1 net per persoon gelijktijdig vissen.
 • Uw unieke registratienummer maakt u goed zichtbaar (met boeien) aan het net vast.
 • Bijvangst van bruinvissen meldt u bij ons.
 • Zet bijgevangen zeebaars terug in zee.
 • Netten zijn drijvend en voeren mee met het getijde.