Meierblis

Op 30 april worden op Texel de traditionele meierblissen (vreugdevuren) aangestoken. Vanaf 2 weken daarvoor mogen de gemeenschappelijke en particuliere vreugdevuren worden opgebouwd. U mag snoeiafval en schoon en ongeverfd afvalhout naar de meierblissen brengen. Bekijk de regels voor een particuliere meierblis.

Locaties gemeenschappelijke meierblissen

De gemeenschappelijke meierblissen worden aangestoken rond 19.00 uur. Ze zijn op de volgende plekken:

 • in De Koog: aan de Bosrandweg, op de gemarkeerde plaats
 • in Den Burg: aan de Haffelderweg, op de gemarkeerde plaats, schuin tegenover Stayokay
 • in Oudeschild: aan de Redoute, op de gemarkeerde plaats, 1 km voorbij Oudeschild richting Pontweg, rechts in de berm
 • in Oosterend: op hoek Nieuweschild-Fanneweg
 • in Den Hoorn: aan de Stolpweg, op de gemarkeerde plaats
 • in De Cocksdorp: aan de Stengweg, op het opslagterrein van het Hoogheemraadschap (aanleveren via de Hoofdweg)
 • in De Waal: bij Spangerweg 10, op de gemarkeerde plaats
 • op ‘t Horntje: achter het fietsverhuurbedrijf, op grond van het Hoogheemraadschap

Regels particuliere meierblis

Wilt u op eigen terrein een vuur ontsteken? Dan meldt u dit van tevoren bij ons aan. Dit is verplicht. Het aanmelden van uw meierblis kan vanaf eind maart.

U moet zich houden aan de volgende regels:

 • Het vuur brandt buiten de bebouwde kom, op minimaal 50 meter afstand van gebouwen, bomen en bosjes.
 • Mensen die in de buurt wonen, verkeer en dieren mogen geen last hebben van rook, as en vuurresten.
 • Er is maximaal 10 kuub brandbaar materiaal als de meierblis op 70 meter vanaf gebouwen, bomen en bosjes staat.
 • Er is maximaal 5 kuub brandbaar materiaal als de meierblis op 50 meter vanaf gebouwen, bomen en bosjes staat.
 • Het vuur brandt op minimaal 10 meter afstand tot sloten.
 • Boven windkracht 5 mag de meierblis niet branden.
 • Voor meer informatie over stikstofdepositie en een eventuele vergunningsplicht kunt u terecht bij de Provincie Noord-Holland.

Wat mag op de meierblis?

 • Alleen schoon afvalhout en snoeiafval mag op de meierblis. Geen gelakt of geverfd hout, geen wortelstobben of meubels.

Controle van de locaties

 • Houdt u zich niet aan de (veiligheids)voorschriften, dan mag de meierblis niet branden.
 • As en resten zijn 2 weken na de meierblis op een milieuverantwoorde manier opgeruimd.

Veiligheid

 • Zorg dat er minimaal 2 volwassenen aanwezig zijn tijdens het stoken van de meierblis.
 • Zorg voor voldoende blusmateriaal (schoppen/graafmateriaal/zand etc.).
 • Zorg dat het vuur de volgende dag is uitgebrand en afgedekt met zand.
 • Ruim de brand(as)resten op een verantwoorde manier op.
 • Zorg dat de brandplaats na 2 weken schoon is, zonder bodemverontreiniging.