Vliegen met een drone

Wilt u op Texel vliegen met een drone (onbemand luchtvaartuig)? Dan moet u rekening houden met veel verschillende regels. Zo is het op veel plekken verboden of alleen onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Welke regels voor u gelden hangt ook af van het risico op een ongeval tijdens uw vlucht. En van het doel van uw vlucht.

Lees eerst welke regels voor u gelden op de website van de Rijksoverheid. Daarna kunt u op de GoDrone veiligheidskaart bekijken waar u (veilig) kunt vliegen op Texel.

Vliegen boven Natura 2000-gebieden

Vliegen met een drone is meestal niet toegestaan boven Natura 2000-gebieden (beschermde natuurgebieden). Soms is het alleen toegestaan met een vergunning. Voor elk Natura 2000-gebied gelden eigen regels. Meestal worden die door de provincie bepaald.

De specifieke regels per gebied staan in de Natura 2000 beheerplannen (bij12.nl).

De beheerplannen van de Noordzee en Waddenzee vindt u op rwsnatura2000.nl.