Zoeken met een metaaldetector

In Nederland mag u met een metaaldetector rondlopen op openbare plaatsen en de oppervlakte afzoeken. Maar u mag niet zoeken of graven op plekken die gemarkeerd zijn als archeologische plekken.

Zorg dat u toestemming heeft

Op openbare plaatsen mag u de grond afzoeken. Het strand is de enige plek waar u zonder toestemming licht mag graven. Om te mogen graven op andere openbare plaatsen heeft u eerst toestemming nodig. Wilt u zoeken en graven op niet-openbare plaatsen? Dan heeft u eerst toestemming van de grondeigenaar nodig.

Verboden terreinen

Het is verboden om te zoeken:

  • in archeologisch belangrijke gebieden (zie Archeologische Beleidskaart)
  • bij archeologische monumenten
  • en tijdens archeologische opgravingen

Laat munitie liggen

Vindt u munitie zoals bommen, granaten en mijnen? Raak het niet aan en neem het niet mee. Markeer de plek en meld het zo snel mogelijk bij de politie via het telefoonnummer 0900-88 44. Ook als u twijfelt of iets een explosief is.

Iets gevonden?

Archeologische vondsten zijn oude voorwerpen of resten die bijzonder en waardevol kunnen zijn. Archeologische vondsten en de locatie waar ze zijn gevonden moeten worden aangemeld. Dit is geregeld in de Erfgoedwet.

Een vondst meldt u aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De vondst wordt dan geregistreerd in het centraal archeologisch informatiesysteem. U gebruikt hiervoor het Vondstmeldingsformulier Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.