Zoeken met een metaaldetector

In Nederland mag u op openbare plaatsen met een metaaldetector rondlopen en de oppervlakte afzoeken. U mag niet zoeken of graven op archeologische plekken.

Zorg dat u toestemming heeft

Op openbare plaatsen mag u de grond afzoeken. Het strand is de enige plek waar u zonder toestemming licht mag graven. Om te graven op andere openbare plaatsen heeft u toestemming van de gemeente nodig. Stuur hiervoor een e-mail naar gemeente@texel.nl. In de e-mail legt u uit waarom u wilt graven.

Wilt u zoeken en graven op niet-openbare plaatsen? Dan heeft u toestemming van de grondeigenaar nodig.

Verboden terreinen

Het is verboden om te zoeken:

Laat munitie liggen

Vindt u munitie zoals bommen, granaten en mijnen? Raak het niet aan en neem het niet mee. Markeer de plek en meld het zo snel mogelijk bij de politie via telefoonnummer 0900-88 44. Doe dit ook als u twijfelt of iets een explosief is.

Iets gevonden?

Archeologische vondsten zijn oude voorwerpen of resten die bijzonder en waardevol kunnen zijn. Archeologische vondsten en de locatie waar ze zijn gevonden moeten worden aangemeld. Dit is geregeld in de Erfgoedwet.

Een vondst meldt u bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De vondst wordt dan geregistreerd in het centraal archeologisch informatiesysteem. U gebruikt hiervoor het Vondstmeldingsformulier Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.