Vliegeren, kitesurfen of blokarten

Wilt u vliegeren met meerdere lijnen, kitesurfen of blokarten? Dit mag op het sportieve strand. Het sportieve strand vindt u tussen:

  • strandpaal 17.6 en strandpaal 18.99
  • strandpaal 28.2 en strandpaal 32.0. Houd hier minimaal 50 meter afstand van de harde zeewering tegen de duinen rond de vuurtoren.

Het gebied is op het strand aangegeven met borden.

Sportief strand voor activiteiten met grote snelheden

Op het sportieve strand zijn strandsporten toegestaan waar andere strandbezoekers last van kunnen hebben. Dit zijn sporten waarmee grote snelheden worden bereikt, zoals kitesurfen, kitebuggiën en blokarten.

Wilt u vliegeren met 1 lijn? Dit mag ook op de andere strandgedeelten. Andere strandbezoekers mogen hier geen last van hebben.

Kitesurfen op de Waddenzee

Kitesurfen op de Waddenzee mag alleen bij Dijkmanshuizen.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.