Buurtbemiddeling

In Nederland wonen we vaak dicht op elkaar. Dat kan zorgen voor irritaties. Hier leest u hoe en wanneer wij helpen bij het oplossen van burenoverlast. Dit wordt buurtbemiddeling genoemd.

Last of overlast?

Bij last gaat het vaak om problemen tussen mensen die naast elkaar wonen. Voorbeelden hiervan zijn lawaai van klussende buren of buren die thuiskomen. Dit soort last kunt u samen oplossen. Overlast is storend gedrag van bewoner(s), bezoek of huisdieren van bewoners in, of om de woning. Dit soort overlast:

  • komt vaak voor gedurende langere perioden
  • is storend voor meerdere buren
  • heeft een negatieve invloed op de gezondheid en het woongenot van buren

Wat kunt u doen bij overlast?

Ga een gesprek met elkaar aan. Soms hebben mensen niet door dat zij zorgen voor overlast. Kies hiervoor een goed moment. Vaak is het beter om niet direct op het moment dat de overlast plaatsvindt te gaan praten. Emoties kunnen dan hoog oplopen. Wacht ook niet te lang met praten, want kleine irritaties kunnen hierdoor groter worden. Blijf rustig, bedenk vooraf waarover u het wilt hebben. Probeert u zich in de ander te verplaatsen en samen een oplossing te bedenken. Boos worden wilt u voorkomen; de ander kan hierdoor ook geïrriteerd raken.

Online advies

Vul de vragenlijst op overlastadvies.nl in en krijg een online advies voor het type overlast dat u ervaart. De vragenlijst is gemaakt door de Rijksuniversiteit Groningen en wordt landelijk gebruikt om burgers gratis advies te geven. Is het online advies dat het verstandig is om buurtbemiddeling in te schakelen? Lees dan verder hoe u zich aanmeldt voor buurtbemiddeling.

Gezamenlijke afspraken

Voor een verzoek tot buurtbemiddeling is het belangrijk dat beide partijen willen meewerken. Het doel van buurtbemiddeling is om samen afspraken te maken die een einde maken aan de overlast.

Geen medewerking van één van de partijen

Voor een verzoek tot buurtbemiddeling is het belangrijk dat beide partijen willen meewerken. Het doel van buurtbemiddeling is om samen afspraken te maken die een einde maken aan de overlast. Als één van de partijen niet wil meewerken, kunnen wij geen buurtbemiddeling geven.

Soorten overlast die niet geschikt zijn voor buurtbemiddeling

Bij overlast zoals bedreiging, vernieling, inbraak, discriminatie, drugsgebruik en -handel is buurtbemiddeling niet mogelijk. Dit soort overlast valt onder het strafrecht en kunt u melden bij de politie.