Huisvestingsvergunning (wonen op Texel)

Gaat u wonen in een huis op Texel? Dan heeft u misschien een huisvestingsvergunning nodig. U betaalt hiervoor € 131,65. De huisvestingsvergunning zorgt ervoor dat mensen met een baan (economische binding) of contacten (maatschappelijke binding) eerder een geschikte woning vinden.

Let op: vergeet niet om uw verhuizing apart door te geven via de pagina Verhuizen naar of binnen Texel.

U kunt zich zonder huisvestingsvergunning wel inschrijven in onze Basis Registratie Personen (BRP). Gaat u wonen in een huis dat onder de huisvestingsvergunning valt, terwijl u geen huisvestingsvergunning heeft? Dan kunt u een boete of een last onder dwangsom krijgen.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar gemeente@texel.nl.

 • huurwoningen met een huurprijs tot € 808,06. Dit is de ‘huurliberalisatiegrens’ die de rijksoverheid jaarlijks vaststelt.
 • particuliere huurwoningen met een huurprijs tot € 1.250
 • koopwoningen met een prijs tot € 600.000. We kiezen voor deze hoge koopprijs omdat we denken dat een lagere grens tot duurdere huizen kan leiden.

 • campuswoningen zoals de Potvis en de woonunits voor de koksopleiding
 • bedrijfswoningen
 • onzelfstandige woonruimte. Dit zijn woningen zonder eigen voordeur en/of met een gedeelde keuken of badkamer.
 • woningen die door (pleeg-)kinderen, huwelijks- of geregistreerd partner zijn verkregen via vererving. De woning moet binnen 12 maanden permanent worden bewoond door de erfgenaam.

Voor huurwoningen van Woontij kunt u terecht bij woningcorporatie Woontij.

Het aanvragen van de huisvestingsvergunning doet u eenvoudig online.

 • U start met de vragenlijst.
 • Uit uw antwoorden blijkt of u een huisvestingsvergunning nodig heeft. U krijgt dan een link naar een webformulier.
 • In het webformulier vult u uw gegevens in.
 • Daarna voegt u een huur- of koopcontract en/of uw arbeidscontract toe.
 • U kunt online betalen met iDEAL, Mastercard of Visa. De kosten zijn € 131,65.

Binnen 8 weken ontvangt u de huisvestingsvergunning. Wordt uw aanvraag afgewezen dan krijgt u daarover bericht via mail of per brief.

Economische binding

Werknemers

U heeft economische binding als

 • u een arbeidscontract heeft van minimaal 1 jaar bij een bedrijf/werkgever op Texel of
 • door een bedrijf/werkgever op Texel tewerk bent gesteld. Het werk wordt op Texel uitgevoerd. 

In beide gevallen verdient u een inkomen van minimaal bijstandsniveau.

Zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers)

 • Woont u als ZZP’er al langere tijd op Texel? Als u een maatschappelijke binding heeft, kunt u wel een huisvestingsvergunning krijgen.
 • Woont u als ZZP’ers niet op Texel? Dan kunt u geen huisvestingsvergunning krijgen. De reden hiervoor is dat het voor ZZP’ers niet nodig is om op Texel te wonen. Zij kunnen hun werk ook op of vanuit een andere plek doen.

Maatschappelijke binding

(Voormalige) inwoners

U heeft maatschappelijke binding als

 • u de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar achter elkaar op Texel heeft gewoond of
 • u minimaal 3 jaar (legaal) op Texel woont

Terugkerende jongeren

Bent u na het middelbaar onderwijs van Texel vertrokken en wilt u terug naar Texel? Dan heeft u een maatschappelijke binding als:

 • u vertrok van Texel vanwege een vervolgopleiding na de middelbare school
 • u maximaal 45 jaar oud bent
 • u direct voordat u van Texel vertrok, minimaal 6 jaar achter elkaar op Texel woonde

Mantelzorgers

Geeft u mantelzorg aan iemand die al langere tijd op Texel woont? Of ontvangt u mantelzorg van iemand die al langere tijd op Texel woont. Dan heeft u maatschappelijke binding als:

 • de zorg minimaal 10 uur per week in beslag neemt
 • de uren over minimaal 4 dagen per week zijn verdeeld
 • de periode van mantelzorg naar verwachting minimaal 2 jaar duurt
 • wonen op Texel de taak voor de mantelzorger echt verlicht

Statushouders

Statushouders die Texel als woonplaats krijgen toegewezen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben maatschappelijke binding.

Als het na 13 weken niet is gelukt de woning te verkopen/verhuren aan iemand die maatschappelijk of economisch aan Texel gebonden is, kunt u een beroep doen op de ‘vruchteloze aanbieding’. De woning moet dan wel eerst voor een passende prijs (minder dan 110 % van de WOZ-waarde) zijn aangeboden. Is er daarna iemand die de woning wil kopen/huren, maar heeft hij/zij geen maatschappelijke en/of economische binding? Dan krijgt hij/zij toch een huisvestingsvergunning.

Het is niet verplicht om na 13 weken een beroep te doen op de regeling voor vruchteloze aanbieding. U mag uw woning ook langer aanbieden tegen een hogere prijs dan 110% van de WOZ-waarde.

Heeft u een nieuwbouwwoning en is de WOZ-waarde nog niet vastgesteld? Dan kunt u bij ons een voorlopige WOZ-waarde aanvragen (prijspeil: 1 januari van het lopende jaar). De verhoging van 10%, normaal berekend over de definitieve WOZ-waarde van het vorige jaar, is in dat geval niet van toepassing.

Let op: om te bepalen of uw woning onder de huisvestingsvergunning valt, tellen de recreatieve opstallen (verblijven die bedoeld zijn voor toeristen) niet mee.

Heeft u met spoed een (andere) woning nodig? Neem dan contact op met Woontij.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.