Huisvestingsvergunning (wonen op Texel)

Gaat u wonen in een huis op Texel? Dan heeft u misschien een huisvestingsvergunning nodig. U betaalt hiervoor € 127,80. De huisvestingsvergunning zorgt ervoor dat mensen voor wie het nodig is dat zij op Texel wonen eerder een geschikt huis vinden om te wonen. Werk (economische binding) of contacten (maatschappelijke binding) zijn dan belangrijk.

Let op: Een aanvraag huisvestingsvergunning is geen aangifte van verhuizing. Uw verhuizing geeft u apart aan ons door. Op de pagina Verhuizen naar of binnen Texel leest u hoe u dit doet.

Gaat u wonen in een huis dat onder de huisvestingsvergunning valt, terwijl u geen huisvestingsvergunning heeft? U kunt dan een boete of een last onder dwangsom krijgen.

U kunt zich zonder huisvestingsvergunning wel inschrijven in onze Basis Registratie Personen. Wij verwerken uw inschrijving. Heeft u een huisvestingsvergunning nodig? Dan hoort u dat van ons. 

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar gemeente@texel.nl.

Voor deze woningen heeft u een huisvestingsvergunning nodig

 • huurwoningen met een huurprijs tot € 808,06. Dit is de ‘huurliberalisatiegrens’ die het Rijk jaarlijks vaststelt.
 • particuliere huurwoningen met een huurprijs tot € 1.250.
 • koopwoningen met een prijs tot € 600.000. We kiezen voor deze hoge koopprijs omdat we denken dat een lagere grens tot duurdere huizen kan leiden.

Voor deze woningen heeft u geen huisvestingsvergunning nodig

 • campuswoningen zoals de Potvis en de woonunits voor de koksopleiding
 • bedrijfswoningen
 • onzelfstandige woonruimte (Dit zijn woningen zonder eigen voordeur en/of met een gedeelde keuken of badkamer.)
 • woningen die door (pleeg-)kinderen, huwelijks- of geregistreerd partner zijn verkregen via vererving. (De woning moet binnen 12 maanden permanent worden bewoond door de erfgenaam.)

Voor huurwoningen van Woontij kunt u terecht bij woningcorporatie Woontij.

Het aanvragen van de huisvestingsvergunning doet u eenvoudig online.

 • U start met de vragenlijst.
 • Uw antwoorden op deze vragen bepalen of u een huisvestingsvergunning nodig heeft.

  Heeft u een huisvestingsvergunning nodig?

 • Vul het aanvraagformulier in.
 • Upload de bijlagen (het huur- of koopcontract en/of uw arbeidscontract).
 • Betaal direct online met iDEAL, Mastercard of Visa. De kosten zijn € 127,80.

Binnen 8 weken ontvangt u de huisvestingsvergunning. Wordt uw aanvraag afgewezen dan krijgt u daarover bericht via mail of per brief.

Dat kan als u een economische en/of maatschappelijke binding met Texel heeft.

Economische binding

Werknemers

U heeft een economische binding als u een arbeidscontract heeft van minimaal 1 jaar bij een bedrijf/werkgever op Texel. Of als u door een bedrijf/werkgever op Texel tewerk bent gesteld. Het werk wordt op Texel uitgevoerd. Voorwaarde is dat u hiermee een inkomen verdient van minimaal bijstandsniveau, zodat uw huishouden zelfstandig kan rondkomen.

ZZP’ers

ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) die niet op Texel wonen, krijgen geen huisvestingsvergunning. De reden hiervoor is dat het voor ZZP’ers niet nodig is om op Texel te wonen. Zij kunnen hun werk ook op of vanuit een andere plek doen. Woont u als ZZP’er al langere tijd op Texel? Als u een maatschappelijke binding heeft, kunt u wel een huisvestingsvergunning krijgen.

Maatschappelijke binding

(Voormalige) inwoners

Heeft u de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar achter elkaar op Texel gewoond? Dan heeft u een maatschappelijke binding. Dat geldt ook als u minimaal 3 jaar (legaal) op Texel woont.

Terugkerende jongeren

Bent u na het middelbaar onderwijs van Texel vertrokken en wilt u terug naar Texel? Dan heeft u een maatschappelijke binding als:

 • u vertrok van Texel vanwege een vervolgopleiding na de middelbare school
 • u maximaal 45 jaar oud bent
 • u direct voordat u van Texel vertrok, minimaal 6 jaar achter elkaar op Texel woonde.
Mantelzorgers

Geeft of ontvangt u mantelzorg van/aan iemand die al langere tijd op Texel woont? U heeft maatschappelijke binding als:

 • de zorg minimaal 10 uur per week in beslag neemt
 • deze uren verdeeld zijn over minimaal 4 dagen per week
 • de periode van mantelzorg naar verwachting minimaal 2 jaar duurt
 • wonen op Texel de taak voor de mantelzorger echt verlicht.
Statushouders

Statushouders die Texel als woonplaats krijgen toegewezen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben maatschappelijke binding.

Geen uitzonderingen

Met de huisvestingsvergunning willen wij zorgen dat mensen met economische of maatschappelijke binding op Texel een huis kunnen vinden. Volgens de wet mogen gemeentes daarom geen voorrang geven aan of uitzondering maken voor bepaalde groepen mensen. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar gemeente@texel.nl.

Als het na 13 weken niet is gelukt de woning te verkopen/verhuren aan iemand die maatschappelijk of economisch aan Texel gebonden is, kunt u een beroep doen op de ‘vruchteloze aanbieding’. De woning moet dan wel eerst voor een passende prijs (minder dan 110 % van de WOZ-waarde) zijn aangeboden. Is er daarna iemand die de woning wil kopen/huren, maar heeft hij/zij geen maatschappelijke en/of economische binding? Dan krijgt hij/zij toch een huisvestingsvergunning.

Het is niet verplicht om na 13 weken een beroep te doen op de regeling voor vruchteloze aanbieding. U mag uw woning ook langer aanbieden tegen een hogere prijs dan 110% van de WOZ-waarde.

Heeft u een nieuwbouwwoning en is de WOZ-waarde nog niet vastgesteld? Dan kunt u bij ons een voorlopige WOZ-waarde aanvragen (prijspeil: 1 januari van het lopende jaar). De verhoging van 10%, normaal berekend over de definitieve WOZ-waarde van het vorige jaar, is in dat geval niet van toepassing.

Let op: om te bepalen of uw woning onder de huisvestingsvergunning valt, tellen de recreatieve opstallen (verblijven die bedoeld zijn voor toeristen) niet mee.

Heeft u met spoed een (andere) woning nodig? Neem dan contact op met woningcorporatie Woontij.