Terug naar de vorige pagina

Locatie voormalige Jozefschool – Den Burg

De voormalige Jozefschool aan de Beatrixlaan is één van de vrijgekomen schoollocaties na oplevering van het Onderwijs Centrum Texel ‘De Skool‘. Wij willen op deze locatie graag 23 betaalbare en levensloopbestendige woningen laten bouwen. We zoeken naar een ontwikkelaar voor deze woningen. Op dit moment wordt het voormalige schoolgebouw anti-kraak bewoond.

FaseVoorlopige planning
PlanologieAfgerond
ContractvormingNog niet bekend
OmgevingsvergunningNog niet bekend
Bouwrijp makenNog niet bekend
Start bouwNog niet bekend
OpleveringNog niet bekend
Woonrijp makenVerantwoordelijkheid ontwikkelaar