Terug naar de vorige pagina

Locatie bibliotheek – Den Burg

Deze locatie komt vrij na realisatie Thijssehuis. Woontij heeft aangegeven te willen bezien of en hoe het huidige kantoorgebouw aan de Thijsselaan bij de planvorming kan worden betrokken. Planvorming in de 2e helft van 2024.