Terug naar de vorige pagina

Locatie Groeneplaats – Den Burg

De locatie zal in de 1e helft van 2024 worden opgepakt. Er wordt gestart met een inventarisatie van kaders, wensen en uitgangspunten via een raadsinformatieavond.