Terug naar de vorige pagina

Locatie voormalige Fonteinschool – Den Burg

Voor deze locatie is door de raad een programma met ca. 27 sociale huurwoningen vastgesteld. Op dit moment zit de prioriteit op Marsweg Zuid, Marsweg Noord en de buitendorpen. De eerste verkenning zal door Woontij in de 1e helft van 2024 worden opgepakt.