Terug naar de vorige pagina

Locatie voormalige Vrije School – Den Burg

Met dit plan wordt het gebied op de hoek van Beatrixlaan/Gasthuisstraat opnieuw bestemd. Het gaat hier om de invulling van het terrein waar de voormalige Beatrixzaal (gymzaal) stond, in combinatie met de locatie van de voormalige basisschool Stella Maris. Op deze locatie komt een woon-zorgcomplex bestaande uit 53 appartementen. Deze appartementen komen beschikbaar voor beschermd wonen. Beschermd wonen is een alternatief voor de huidige traditionele verpleeghuiszorg.

FaseVoorlopige planning
Planologie Bestemmingplan is in september 2023 vastgesteld. Er is door een belanghebbende beroep ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van state.
ContractvormingAfgerond
Omgevingsvergunning april 2024
Bouwrijp maken en sloop2e kwartaal 2024
Start bouw4e kwartaal 2024
Oplevering4e kwartaal 2025
Woonrijp maken (verantwoordelijkheid ontwikkelaar)Verantwoordelijkheid ontwikkelaar

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.