Terug naar de vorige pagina

Locatie voormalige Vrije School – Den Burg

Met dit plan wordt het gebied op de hoek van Beatrixlaan/Gasthuisstraat opnieuw bestemd. Het gaat hier om de invulling van het terrein waar de voormalige Beatrixzaal (gymzaal) stond, in combinatie met de locatie van de voormalige basisschool Stella Maris. Op deze locatie komt een woon-zorgcomplex bestaande uit 53 appartementen. Deze appartementen komen beschikbaar voor beschermd wonen. Beschermd wonen is een alternatief voor de huidige traditionele verpleeghuiszorg.

FaseVoorlopige planning
Planologie Bestemmingsplan is vastgesteld en ligt ter inzage met zienswijzen. Er kan beroep worden ingesteld.
ContractvormingAfgerond
OmgevingsvergunningOnbekend, afhankelijk van voortgang bestemmingsplan.
Bouwrijp makenSloop en bouwrijp maken is verantwoordelijkheid ontwikkelaar.
Start bouwNog niet bekend
OpleveringNog niet bekend
Woonrijp maken (verantwoordelijkheid ontwikkelaar)Verantwoordelijkheid ontwikkelaar