Terug naar de vorige pagina

Marsweg Zuid – Den Burg

Op deze locatie worden 120 huurwoningen gebouwd. Er komen 70 middel-dure huurwoningen en 50 sociale huurwoningen. Het zijn tijdelijke woningen. Na 40 jaar worden de woningen verwijderd. De locatie wordt dan in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Wij hebben voor de middel-dure huur woningen de ontwikkelaar Rabo SmartBuilds geselecteerd. De sociale huurwoningen worden beheerd door WoontijMeer informatie op de website van Woontij.

FaseVoorlopige planning
PlanologieUitwerkingsplan vastgesteld door college. Er is een beroep ingesteld.
Contractvorming4e kwartaal 2023
Omgevingsvergunning met toepassing Crisis- en herstelwetverleend
Bouwrijp maken1e kwartaal 2024
Start bouw2e kwartaal 2024
Oplevering4e kwartaal 2024
Woonrijp maken1e kwartaal 2025