Oekraïne

Met de inval van Rusland in Oekraïne worden vele mensenlevens geraakt. Misschien wilt u helpen of heeft u vragen. Op deze pagina vindt u informatie en antwoorden.

Vragen en antwoorden over vluchtelingen, opvang en oorlog

Hoe vangt de gemeente Texel Oekraïense vluchtelingen op?

De gemeente Texel heeft twee opvanglocaties gerealiseerd. Er is ruimte beschikbaar om 250 vluchtelingen op te vangen. Dit gebeurt op een vakantiepark van Europarcs en een hotelschip in de haven van Oudeschild.

Wie worden er opgevangen?

In de opvang worden mensen opgevangen die gevlucht zijn voor het oorlogsgeweld in Oekraïne. Ook zogeheten derdelanders worden opgevangen. Dit zijn mensen met een andere dan de Oekraïense nationaliteit die een (tijdelijke of permanente) verblijfsvergunning voor Oekraïne hebben. Zoals studenten of mensen die eerder zijn gevlucht vanwege een onveilige situatie in het thuisland.

Wie bepaalt waar de Oekraïners in Nederland naartoe gaan?

Binnen de veiligheidsregio is er een centraal meldpunt voor Oekraïense vluchtelingen. Daar kunnen zij zich melden, laten registreren en krijgen ze een opvanglocatie toegewezen. De coördinatie voor de verspreiding van vluchtelingen ligt bij de veiligheidsregio. Dit staat los van de particuliere initiatieven.

Waarom vangen gemeenten de Oekraïners op en niet het COA (asielzoekerscentra)?

In asielzoekerscentra wonen vluchtelingen en asielzoekers in afwachting van hun asielprocedure en huisvesting. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen visumvrij reizen binnen de Europese Unie en hoeven dus geen asiel aan te vragen om in Nederland te mogen zijn. In meerdere gemeenten zijn opvangcentra geopend, die specifiek bedoeld zijn voor vluchtelingen uit Oekraïne. Asiel aanvragen kan wel, dus er zullen ook Oekraïners in asielzoekerscentra terechtkomen.

Moeten vluchtelingen zich inschrijven in de gemeente?

De Rijksoverheid heeft gemeenten gevraagd om te zorgen voor de registratie van vluchtelingen. Zo ontstaat een beter beeld van het aantal Oekraïners dat al op Nederlandse bodem is en hoe zij kunnen worden geholpen. Iedere Oekraïense vluchteling – dus ook de derdelanders – wordt geregistreerd in de gemeentelijke basisadministratie. Daarbij worden onder andere alle officiële documenten gecontroleerd.

Kijk op www.texelspreekt.nl waar behoefte aan is.

Communicatiekaart

Er is een communicatiekaart beschikbaar. Een handig hulpmiddel om te kunnen vertalen en te communiceren met mensen uit Oekraïne. Download de communicatiekaart (pdf).

Heeft u een actie opgezet voor Oekraïne? Laat het ons weten

Wij delen alle acties zodat ze extra aandacht krijgen. Ook kunnen we acties aan elkaar koppelen als die elkaar kunnen versterken. Stuur een e-mail naar vluchtelingen@texel.nl.

Waar kan ik terecht met mijn ideeën?

  • Vrijwilligers zijn nodig om vluchtelingen te helpen hun weg te vinden in Nederland. Op de website van Vluchtelingenwerk staat meer informatie over de inzet van vrijwilligers.
  • RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten.
  • Kijk op www.texelspreekt.nl voor meer informatie over hulp aan vluchtelingen op Texel.

Ook zijn er zijn veel particuliere initiatieven om vluchtelingen uit Oekraïne te helpen. Hier kunt u bij aansluiten.

Waar kan ik spullen doneren?

Update 19 april 2022: er is ontzettend veel kleding, speelgoed en andere spullen ingezameld. Bedankt! Voor nu hebben we voldoende. Als er weer behoefte is aan spullen, laten wij dat weten. Dan verschijnt op www.texelspreekt.nl een lijst met de spullen die nodig zijn.

Kan ik helpen als vrijwilliger?

Het vrijwilligerswerk – waaronder activiteiten – wordt gecoördineerd door Vluchtelingenwerk Nederland afdeling Texel. Wilt u helpen? Naast het organiseren van activiteiten voor volwassenen en kinderen is er van alles te doen. Boodschappen, wegwijs maken, vertalen of helpen bij taallessen bijvoorbeeld. Neem contact op via e-mail: oekraine-texel@vluchtelingenwerk.nl. Of bel naar 06 – 5101 9541. Iedere week is er een spreekuur van Vluchtelingenwerk:

  • Vrijdag 10.00 – 12.00 uur (De Driehoek)
  • Vrijdag 14.00 – 16.00 uur (Boot Oudeschild)

Kijk ook op TexelSpreekt.

Landelijke acties

Waar staat informatie over wat de Nederlandse regering doet om Oekraïne te helpen?

Het Rijk heeft een speciale pagina opgezet, waar u informatie vindt.

Kunnen mensen uit Oekraïne zonder vergunning/visum verblijven in Nederland?

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen minimaal 90 dagen in Nederland verblijven. Die periode wordt verlengd als dat nodig is. Als zij een biometrisch paspoort hebben, mogen ze zonder visum vrij reizen naar de Europese Unie (EU). Om in aanmerking te komen voor voorzieningen in Nederland, moeten ze zich registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Lees meer op de website van de overheid.

Het staat mensen uit Oekraïne vrij om asiel aan te vragen. Als zij dat doen, krijgen zij net zoals iedere asielzoeker een procedure en opvang in Nederland. Zij verblijven in dit geval op een opvanglocatie van het COA. Zij hebben dan de eerste zes maanden geen recht om te werken.

Hoe is het inkomen voor mensen uit Oekraïne geregeld?

Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld. Zij mogen ook in Nederland werken. Vanaf 1 april 2022 hebben zij geen werkvergunning (officiële tewerkstellingsvergunning of twv) meer nodig. Lees meer op de website van de overheid.

Mogen mensen uit Oekraïne in Nederland werken?

Ja, mensen uit Oekraïne kunnen in Nederland werken. Zij hebben dan een burgerservicenummer en een bankrekening nodig. Zodra het werk start, zijn zij verplicht een zorgverzekering aan te vragen. Hiervoor zijn het arbeidscontract, het burgerservicenummer en een adres nodig.

Zoekt u personeel en heeft u misschien werk voor mensen uit Oekraïne?

Neem contact op met Leer-werkbedrijf De Bolder, e-mailadres trajecten@deboldertexel.nl.

Voor werknemers uit Oekraïne hoeft u geen werkvergunning aan te vragen als zij vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Als u een werknemer uit Oekraïne in dienst wilt nemen, moet u dat twee dagen voor de start van het werk melden bij het UWV. U kunt gebruik maken van het formulier op deze pagina. Lees meer: vrijstelling van werkvergunning voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Hebben mensen uit Oekraïne die in Nederland werken, recht op kinderopvangtoeslag?

Er is geen recht op kinderopvangtoeslag als de partner buiten de EU verblijft. Oekraïne is géén lid van de EU. Alleengaande ouders kunnen daardoor geen gebruik maken van de kinderopvangtoeslag als hun partner nog in Oekraïne is. De rijksoverheid heeft nu (nog) geen oplossing. Daarom hebben de kopgemeenten Texel, Schagen, Hollands Kroon en Den Helder samen een tijdelijke regeling uitgewerkt.

  • De regeling gaat in met terugwerkende kracht per 1 april en loopt tot 31 augustus 2022
  • De regeling is tijdelijk omdat wij verwachten dat het Rijk met een eigen regeling komt
  • Als dat niet zo is, kijken we tegen het einde van de tijdelijke regeling naar de stand van zaken

Ouders met een baan kunnen hun kind aanmelden bij de kinderopvang in de buurt. De kinderopvang factureert bij de gemeente. Vanwege een groot personeelstekort vragen we eerst naar de mogelijkheden kinderen in eigen kring op te vangen. Ook kan het zijn dat men moet uitwijken naar een andere opvanglocatie.

Zijn er overdag activiteiten voor de vluchtelingen?

Het vrijwilligerswerk – waaronder activiteiten – wordt gecoördineerd door Vluchtelingenwerk Nederland afdeling Texel. Contactpersoon is Gerda Schoenmaker. Wilt u helpen? Naast het organiseren van activiteiten voor volwassenen en kinderen is er van alles te doen. Neem contact op via de mail: oekraine-texel@vluchtelingenwerk.nl of bel naar 06 – 5101 9541. Kijk ook op TexelSpreekt.

Mogen mensen uit Oekraïne met een Oekraïens rijbewijs autorijden in Nederland?

Mensen uit Oekraïne met een geldig rijbewijs dat is afgegeven in Oekraïne kunnen daarmee 185 dagen rijden in Nederland. Daarna mogen zij alleen met een Nederlands rijbewijs in Nederland rijden. Soms kunnen zij het buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. In alle andere gevallen moeten mensen uit Oekraïne theorie- en praktijkexamen doen bij het CBR.

Mogen kinderen uit Oekraïne naar school?

Kinderen uit Oekraïne hebben recht op onderwijs in Nederland. Ouders melden hun kind(eren) hiervoor aan bij een school in de buurt. Meer informatie vindt u op de website van de overheid.

Kunnen mensen uit Oekraïne een Nederlands rekeningnummer openen?

Alle Nederlandse banken stellen als voorwaarde dat mensen uit Oekraïne in Nederland wonen en staan ingeschreven bij een gemeente. Ook moeten zij een Nederlands identiteitsbewijs of een verblijfsvergunning hebben. Als zij niet ingeschreven staan in een gemeente of geen geldig identiteitsbewijs hebben, kunnen zij geen Nederlandse bankrekening openen.

Meer over veiligheid in Nederland op de website van de rijksoverheid.

Laatste nieuws

Contact

Staat uw vraag hier niet bij, biedt u hulp aan of wilt u ons iets anders laten weten? Stuur een bericht naar vluchtelingen@texel.nl.

Handige links & downloads