Oekraïne

Met de inval van Rusland in Oekraïne worden vele mensenlevens geraakt. Misschien wilt u helpen of heeft u vragen. Op deze pagina vindt u informatie en antwoorden.

Hoe vangen wij de Oekraïense vluchtelingen op?

Wij hebben een hotelschip in de haven van Oudeschild en die biedt ruimte om 200 vluchtelingen op te vangen.

Wie bepaalt waar de Oekraïners in Nederland naartoe gaan?

Landelijk zijn er centrale meldpunten voor Oekraïense vluchtelingen. Daar kunnen zij zich melden, laten registreren en krijgen ze een opvanglocatie toegewezen. De coördinatie voor de verspreiding van vluchtelingen ligt bij het landelijk centrum vluchtelingen spreiding.

Waarom vangen gemeenten de Oekraïners op en niet het COA (asielzoekerscentra)?

In asielzoekerscentra wonen vluchtelingen en asielzoekers in afwachting van hun asielprocedure en huisvesting. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen visumvrij reizen binnen de Europese Unie en hoeven dus geen asiel aan te vragen om in Nederland te mogen zijn. In meerdere gemeenten zijn opvangcentra geopend, die specifiek bedoeld zijn voor vluchtelingen uit Oekraïne. Asiel aanvragen kan wel, dus er zullen ook Oekraïners in asielzoekerscentra terechtkomen.

Moeten vluchtelingen zich inschrijven in de gemeente?

De Rijksoverheid heeft gemeenten gevraagd om te zorgen voor de registratie van vluchtelingen. Zo ontstaat een beter beeld van het aantal Oekraïners dat al op Nederlandse bodem is en hoe zij kunnen worden geholpen. Iedere Oekraïense vluchteling – dus ook de derdelanders – wordt geregistreerd in de gemeentelijke basisadministratie. Daarbij worden onder andere alle officiële documenten gecontroleerd.

Worden derdelanders nog opgevangen?

Ja, derdelanders worden nog opgevangen. Op 4 september 2023 zou voor de derdelanders de regeling tijdelijke bescherming (RTB) vervallen. Deze maatregel is zaterdagavond 2 september 2023 door demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) “bevroren” voor 3 maanden. De derdelanders mogen blijven tot de uitspraak van de Raad van State is geweest. De verwachting is dat dit ongeveer 3 maanden zal duren.

Derdelanders zijn mensen die in Oekraïne waren met een tijdelijke verblijfsvergunning, en op het moment dat de oorlog uitbrak mee naar Nederland zijn gevlucht. Vaak studenten of mensen met een werkvisum uit verschillende landen. Texel heeft 23 derdelanders.

Lees meer over Bevriezing beëindiging Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor derdelanders uit Oekraïne op rijksoverheid.nl.

Kan ik helpen als vrijwilliger?

Het vrijwilligerswerk – waaronder activiteiten – wordt gecoördineerd door Vluchtelingenwerk Nederland afdeling Texel. Wilt u helpen? Naast het organiseren van activiteiten voor volwassenen en kinderen is er van alles te doen. Boodschappen, wegwijs maken, vertalen of helpen bij taallessen bijvoorbeeld. Neem contact op via het e-mailadres oekraine-texel@vluchtelingenwerk.nl. Of bel naar 06 – 5101 9541.

Kunnen mensen uit Oekraïne zonder vergunning/visum verblijven in Nederland?

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen 90 dagen in Nederland verblijven. Die periode wordt verlengd als dat nodig is. Als zij een biometrisch paspoort hebben, mogen ze zonder visum vrij reizen naar de Europese Unie (EU). Om in aanmerking te komen voor voorzieningen in Nederland, moeten ze zich registreren in de Basisregistratie Personen (BRP).

Lees meer op Aankomst, registratie en verblijf van vluchtelingen uit Oekraïne op rijksoverheid.nl.

Hoe is het inkomen voor mensen uit Oekraïne geregeld?

Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld. Zij mogen ook in Nederland werken. Vanaf 1 april 2022 hebben zij geen werkvergunning (officiële tewerkstellingsvergunning of twv) meer nodig.

Lees meer over Werk en inkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne op rijksoverheid.nl.

Mogen mensen uit Oekraïne in Nederland werken?

Ja, mensen uit Oekraïne kunnen in Nederland werken. Zij hebben dan een burgerservicenummer en een bankrekening nodig. Zodra het werk start, zijn zij verplicht een zorgverzekering aan te vragen. Hiervoor zijn het arbeidscontract, het burgerservicenummer en een adres nodig.

Zoekt u personeel en heeft u misschien werk voor mensen uit Oekraïne?

Neem contact op met Leer-werkbedrijf De Bolder, e-mailadres trajecten@deboldertexel.nl.

Voor werknemers uit Oekraïne hoeft u geen werkvergunning aan te vragen als zij vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Als u een werknemer uit Oekraïne in dienst wilt nemen, moet u dat 2 dagen voor de start van het werk melden bij het UWV. U kunt gebruik maken van het formulier op Melden tewerkstelling van een tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne op uwv.nl.

Lees meer over Vrijstelling werkvergunning vluchtelingen uit Oekraïne op uwv.nl.

Hebben mensen uit Oekraïne die in Nederland werken, recht op kinderopvangtoeslag?

Kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne kunnen naar een kinderopvang of gastouder. Meer hierover vindt u op Kinderopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne op rijksoverheid.nl.

Zijn er overdag activiteiten voor de vluchtelingen?

Het vrijwilligerswerk – waaronder activiteiten – wordt gecoördineerd door Vluchtelingenwerk Nederland afdeling Texel. Wilt u helpen? Naast het organiseren van activiteiten voor volwassenen en kinderen is er van alles te doen. Neem contact op via e-mail: oekraine-texel@vluchtelingenwerk.nl of bel naar 06 – 5101 9541.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.