Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) op Texel

Uit verschillende gezondheidscijfers blijkt dat het welzijn van de jeugd op Texel op diverse vlakken en per leeftijdscategorie verschilt. Op bepaalde vlakken gaat het steeds wat beter, maar op sommige vlakken gaat het nog niet goed. Aandacht voor thema’s waar kinderen en jongeren moeite mee hebben is nodig. Want ieder kind en elke jongere heeft het recht om in een gezonde, inspirerende en veilige omgeving op te groeien. Met voldoende kansen om talenten en weerbaarheid te ontwikkelen en de juiste hulp en ondersteuning te krijgen. Hiervoor hebben we de hele Texelse gemeenschap nodig.

Preventieve aanpak

Texel doet mee met het landelijke preventieprogramma: ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving’ (OKO). Dit programma is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma gezond en veilig opgroeien (pdf). Het helpt gemeenten om op basis van wetenschappelijke inzichten duurzaam te werken aan het geluk en de gezondheid van jongeren en te voorkomen dat zij alcohol of drugs gebruiken of roken. Het OKO-programma leverde in IJsland prachtige, duurzame resultaten op en wordt in een groeiend aantal gemeenten in Nederland geïmplementeerd. Het Trimbos instituut begeleidt gemeenten hierbij. Belangrijkste kenmerk van de aanpak is het versterken van de beschermende factoren in de omgeving van kinderen en jongeren. We bekijken daarnaast steeds hoe het ervoor staat met de jeugd en passen daar de aanpak op aan. Texel creëert op die manier, gezamenlijk met partners, zijn eigen lokaal passende aanpak.

Bekijk de video van het Trimbos-instituut over Wat is opgroeien in een kansrijke omgeving?

Versterken ouders en aandacht voor vrijetijdsbesteding

In 2018 zijn we gestart met een pilot onder begeleiding van het Trimbos Instituut. Hieruit kwamen twee aandachtspunten naar voren: het versterken van ouders en aandacht voor vrijetijdsbesteding. Op basis hiervan zijn twee initiatieven opgericht: de website ‘ACT! voor de toekomst’ en de werkgroep ‘Ouderkracht’.

Platform ACT en werkgroep ouderkracht

Met ACT bieden we een platform waar al het vrijetijdsaanbod voor de jeugd op samenkomt. De website wordt momenteel doorontwikkeld en staat op pauze.

Om ouders/opvoeders in hun kracht te zetten, is eind 2021 de werkgroep Ouderkracht opgericht. De werkgroep bestaat onder meer uit TexelGezinnen, Young4Ever, de gemeente, schoolmaatschappelijk werk, Brijder, vertegenwoordiging vanuit het Texelse onderwijs en de kinderopvang. De werkgroep biedt ouders/opvoeders ondersteuning door informatie of training aan te bieden om de opvoeding nog beter tot zijn recht te laten komen. Zo worden er bijvoorbeeld informatieve kroegentochten georganiseerd voor ouders/opvoeders met vragen over drugs- en drankgebruik onder jongeren. Ook is er een denktank voor ouders gestart. Onderwerpen als sociale media, alcohol, groepsdruk, slapen, eetgedrag en roken komen hierin aan bod. Er worden ideeën, tips, maar ook wensen en behoeften geïnventariseerd en gedeeld. De werkgroep Ouderkracht valt onder de coöperatie Kerngezond Texel. We borgen hiermee de samenwerking en inhoudelijke afstemming van alles wat wordt aangeboden op het eiland.

Meer informatie

Voor meer informatie over de OKO-aanpak, de laatste cijfers, Kerngezond Texel of de werkgroep ouderkracht, zie:

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.