Vervangen havenhoofd haven Oudeschild

Eind 2024 starten we met het vervangen van de damwanden en geleideconstructies in de haveningang (het Noordelijk havenhoofd) van Oudeschild.

Vervangen havenhoofd haven Oudeschild

Eind 2024 starten we met het vervangen van de damwanden en geleideconstructies in de haveningang (het Noordelijk havenhoofd) van Oudeschild. De damwanden hebben het einde van hun levensduur bereikt en zijn aan vervanging toe. De vervanging komt voort uit de inspecties en het Meerjaren Onderhouds Programma (pdf) voor de haven van Oudeschild.

Wat staat er te gebeuren?

De door afroesting aangetaste damwanden van het havenhoofd worden vervangen. De houten palen en steigers die het einde van hun levensduur hebben bereikt, worden vervangen. Er worden nieuwe damwanden geplaatst en er wordt een nieuw geleidewerk (palen en tussengeleiding) geplaatst.

Voor de havenmond (vanaf de Waddenzee gezien) maken we een nieuw geleidewerk van houten palen en een steiger. Dit verandert qua uiterlijk niet van de bestaande situatie. Waar mogelijk worden de aanwezige palen hergebruikt om zo duurzaam mogelijk te werken.

Gebruik van duurzamere materialen

In de havenmond worden de houten palen vervangen door stalen exemplaren en een stalen geleidewerk. De stalen varianten zijn sterk genoeg en voldoen hiermee aan de nieuwste richtlijnen voor de aanvaarenergie van schepen. Daarnaast past het gebruik van tropisch hardhout vanuit duurzaamheidsoogpunt niet bij de gemeente Texel.

Steiger verdwijnt en ruimte creëren

De steiger (loopplanken) die aanwezig zijn in de havenmond keert niet terug in de nieuwe situatie. Aan de oostzijde is een beter toegankelijke locatie voor uitkijk over de havenmond en de Waddenzee. Het geleidewerk wordt dusdanig ontworpen dat er langere schepen dan voorheen de haven in kunnen varen. De bocht tussen de werkhaven en de havenmond wordt ruimer gemaakt.

tekening met een weergave van de aanpassingen die worden gedaan aan de havenmond in Oudeschild
Schets aanpassingen havenmonding Oudeschild

Planning uitvoering

Het werk wordt eerst aanbesteed en vervolgens worden de vergunningen aangevraagd. Afhankelijk daarvan is de verwachting dat er eind 2024 of begin 2025 gestart wordt. De werkzaamheden vinden plaats nabij de waterkering. Samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wordt gekeken wanneer de werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd. Gebruikers en direct belanghebbenden van de haven worden over de start van het werk geïnformeerd.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.