Wat doet de griffier en de griffie?

De griffier en de griffie zijn er voor de gemeenteraad. De griffie behoort niet tot het ambtelijk apparaat, maar is benoemd door en in dienst van de raad.

De griffie plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. Ook de samenleving kan rekenen op de griffie. Zoeken inwoners en instanties contact met raad, fracties en/of raadsleden? Of willen ze gebruik maken van het spreekrecht of een burgerinitiatief indienen? Dan staat de griffie voor hen klaar.

Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffier intensief samen met de burgemeester en gemeentesecretaris en overlegt de griffier veelvuldig met directie, wethouders en beleidsmedewerkers. Verder is de griffier aanwezig in de raadsvergaderingen en ondertekent de raadsstukken.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.