Terug naar de vorige pagina

Groeneplaats en Parkstraat afgesloten tijdens markt op maandagmorgen

Iedere maandagochtend is er een warenmarkt in het centrum van Den Burg. Op marktdagen zijn de Groeneplaats en Parkstraat tussen 6.00 en 15.00 uur afgesloten voor alle verkeer. U kunt dan eventueel omrijden via de Warmoesstraat.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.