Terug naar de vorige pagina

Werk aan de Afsluitdijk

Rijdt u regelmatig over de Afsluitdijk? Houd dan rekening met hinder en vertraging. Er is steeds 1 rijbaan (steeds op andere delen van de weg) afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de andere rijbaan, waardoor er 1 rijstrook per rijrichting beschikbaar is.

Met name tijdens de spits, in het weekend en in vakanties moet u rekening houden met extra reistijd. Bij brugdraaiingen kan de vertraging nog oplopen.

Ga voorbereid op weg

Ga voorbereid op weg, bekijk uw route op de pagina met wegwerkzaamheden van Rijkswaterstaat. Er is ook een projectpagina van de Afsluitdijk. Daar leest u over het werk dat op dit moment wordt uitgevoerd op en in de buurt van de Afsluitdijk.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.