Terug naar het overzicht

Tuinwallen maaien voor meer diversiteit

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De firma Hooijschuur Groen start deze week met het maaien van een deel de tuinwallen in het beheer van de gemeente. De tuinwallen worden één keer per twee jaar gemaaid. Het deel dat niet gemaaid wordt, komt volgend jaar aan de beurt.

Het Texelse tuinwallenlandschap is uniek voor Nederland. Een tuinwal is echter ook een landschap op zich. Door uitdroging, uitspoeling, begrazing, maaien, wind en temperatuurverschillen heeft ieder deel van een tuinwal zijn eigen planten- en dierenleven. Als tuinwallen niet onderhouden worden, vergrassen ze deels en vormt het afgestorven gras een viltlaag op de bodem. Deze sluit de bodem af voor andere plantensoorten. Maar omdat vlinders juist baat hebben bij een langere grasvegetatie, worden de tuinwallen eens per twee jaar gemaaid, zodat zij altijd een plek hebben om te overwinteren. Meer over tuinwallen staat op texel.nl/groen.

De werkzaamheden nemen naar verwachting enkele weken in beslag.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.