Terug naar het overzicht

Vergadering van de gemeenteraad op 22 juni 2022

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Woensdag 22 juni om 19.30 uur, vergadering van de gemeenteraad in de raadszaal

Thema’s en agendapunten onder andere:

  • Ontwerp-Perspectiefnota 2023;
  • Jaarrekening en advies De Bolder;
  • Ontwerp-Programmarekening 2021;
  • Ontwerp-begroting De Waddeneilanden;
  • Zienswijzen op de jaarstukken 2021 en begroting 2023 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN), Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA), Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD), GGD HN;
  • Toekennen erepenning.

U kunt deze vergaderingen bijwonen in de raadszaal of thuis volgen via de website www.texel.nl/uitzendingraad  en via Radio Texel (FM 106-1, kabel 98,5).

Alle informatie over agenda’s, vergaderstukken en meer informatie over de raad/raadscommissie staat op de website www.texel.nl/gemeenteraad.

Heeft u vragen of wit u meer weten? Neem contact op met de raadsgriffier Marit de Porto (e-mail griffier@texel.nl, telefoon 06-48137428).