Terug naar de vorige pagina

Bestemmingsplan De Cocksdorp, Verlengde Schipper Boonstraat (in werking)

Doel

Doel is om op de locatie van het agrarische perceel achter de Schipper Boonstraat 42 woningen te kunnen bouwen, waarvan 26 sociale huurwoningen.

Stand van zaken

Op 21 september 2022 is het bestemmingsplan door de raad vastgesteld.

Procedure

Het vastgestelde bestemmingsplan heeft ter visie gelegen voor beroep. Er is door 2 partijen beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ingesteld. De zitting was op 22 januari 2024. We wachten op de uitspraak.

Documenten

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.