Terug naar de vorige pagina

Bestemmingsplan Derde Reparatieplan Buitengebied, locatie Badweg, Kogerstrand (vastgesteld)

Doel

Doel is om de verkeersbestemming en de recreatiebestemming met dezelfde oppervlakte op de locatie Badweg, Kogerstrand uit te ruilen.

De achterliggende gedachte van de uitruil is dat een deel van de openbare parkeerplaats – waar ook al jarenlang campinggasten parkeren – dan aan de openbaarheid kan worden onttrokken, waarmee de camping het eigen parkeerprobleem binnen het bestemmingsvlak op kan lossen. Dit zal in het eerste kwartaal 2024 aan de raad worden voorgelegd. Vooruitlopend daarop wordt dit bestemmingsplan alvast in procedure gebracht.

En het bestemmen van de openbare toegang naar het strand met een verkeersbestemming doet recht aan het al jarenlange feitelijke gebruik.

Stand van zaken

Het bestemmingsplan is op 20 maart 2024 door de raad vastgesteld.

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan raadplegen via het Omgevingsloket. Of bekijk het bij de documenten hieronder.

Procedure

Het vastgestelde plan ligt van maandag 8 april tot en met dinsdag 21 mei 2024 ter inzage. Er kan beroep worden ingesteld. Bekijk hoe u beroep instelt.

Documenten

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.