Terug naar de vorige pagina

Bestemmingsplan Tweede Reparatieplan Oosterend, Peperstraat 19 en 19a (onherroepelijk)

Doel

Doel is om de omissie in het bestemmingsplan Oosterend op de locatie Peperstraat 19 en 19a te herstellen.

Op de locatie Peperstraat 19 en 19 A wordt op de verbeelding de juiste maatvoering voor het maximum aantal wooneenheden opgenomen. Hiermee worden bestaande rechten gerespecteerd.

Stand van zaken

Het bestemmingsplan is op 14 december 2022 door de raad vastgesteld.

U kunt het bekijken via omgevingswet.overheid.nl. Of bekijk de documenten hieronder.

Procedure

Er is geen beroep ingesteld. Het plan is per 28 februari 2023 in werking en onherroepelijk. De procedure is daarmee geheel afgerond.

Documenten

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.