Terug naar de vorige pagina

Herziening beheersverordening Waddenzee en Noordzee (onherroepelijk)

Doel

Het doel van deze herziening van de beheersverordening is om een aantal aspecten in de beheersverordening (2016) te herzien:

  • De archeologische verwachtingskaart Waddenzee Texel 2021 is verwerkt.
  • De tekstuele onduidelijkheid over het verbod op parkeren van offshore-installaties is rechtgezet.
  • De ‘vrijwaringszone – vaarweg’ ten behoeve van de veerdienst uit het Barro is opgenomen.

Stand van zaken

  • Op 13 juli 2022 is de beheersverordening door de raad vastgesteld.
  • U kunt de vastgestelde beheersverordening raadplegen via omgevingswet.overheid.nl. Of bekijk de documenten hieronder.

Procedure

Het vastgestelde plan heeft van maandag 15 augustus tot en met maandag 26 september 2022 ter inzage gelegen. De beheersverordening is op 16 augustus 2022 in werking getreden en is onherroepelijk.

Documenten

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.