Terug naar de vorige pagina

Tweede Reparatieplan Buitengebied (onherroepelijk)

Doel

Enige tijd na vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied (2013) en het Reparatieplan (2018) is een aantal foutjes geconstateerd in het plan. Daarnaast is de Strandnota 2019 vastgesteld, waardoor ook een aantal wijzigingen moeten worden doorgevoerd in het bestemmingsplan.

Dit tweede reparatieplan betreft nadrukkelijk alleen het herstel van foutjes, aanpassingen naar aanleiding van de Strandnota 2019 en aanpassingen naar aanleiding van gerechtelijke uitspraken.

Op de verbeelding wordt op de volgende locaties een reparatie toegepast: Oosterenderweg nabij 2 (Sommeltjesberg), Paal 17 noord (seizoensbebouwing), Paal 15 (parkeerterrein), Postweg 187, Mosselweg 4, Postweg 27, Grensweg 386-396, Hoofdweg 9 en Paal 28 zuid (geen watersportaccommodaties).

Stand van zaken

  • Per 7 september 2023 is het bestemmingsplan onherroepelijk met in achtneming van de uitspraak.
  • U kunt het plan raadplegen via omgevingswet.overheid.nl.

Procedure

Het vastgestelde bestemmingsplan heeft ter visie gelegen voor beroep. Er is door 3 partijen beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ingesteld. Op 6 september 2023 heeft de Afdeling uitspraak gedaan: 2 beroepen zijn ongegrond en inzake het 3e beroep (Oosterenderweg 2) heeft de Afdeling opdracht gegeven het bestemmingsplan met de aangepaste verbeelding binnen 4 weken op ruimtelijke plannen te publiceren. De procedure is daarmee geheel afgerond.

Documenten

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.