Terug naar de vorige pagina

Uitwerkingsplan Den Burg, Marsweg-Zuid (vastgesteld)

Doel

Doel is om op de locatie 120 flexwoningen voor 40 jaar in het sociale- en middeldure segment te kunnen bouwen.

Stand van zaken

  • Het uitwerkingsplan en de Nota van Zienswijzen zijn op 18 juli 2023 door het college (gewijzigd) vastgesteld.
  • U kunt het vastgestelde plan raadplegen op omgevingswet.overheid.nl of bekijken bij de documenten hieronder.

Procedure

Het uitwerkingsplan lag van 7 augustus tot en met 18 september 2023 ter inzage.

Documenten

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.