Coalitieakkoord 2022-2026

De coalitiepartijen Texels Belang, PvdA pro Texel en GroenLinks hebben het coalitieakkoord ‘Bouwen aan vertrouwen, voor een sociaal en duurzaam Texel’ in 2022 opgesteld. Dit document vormt de basis voor de gemeentelijke plannen van de komende vier jaar.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.