Wet open overheid (Woo)

Iedereen kan de overheid, dus ook de gemeente, verzoeken om informatie.

De Woo (Wet open overheid) geeft iedereen het wettelijke recht op toegang tot informatie van de overheid. De Woo regelt dat informatie actief openbaar gemaakt moet worden. Dit betekent dat inwoners niet hoeven te vragen om allerlei soorten informatie maar dat de informatie al openbaar beschikbaar is (tenzij deze niet geschikt is om openbaar te maken). Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar, dan kunt u een Woo-verzoek indienen.

Werkzaamheden PWN Mienterglop

3457105

Met een beroep op de Wet open overheid is gevraagd om openbaarmaking van alle documenten aangaande communicatie tussen gemeente en PWN over de werkzaamheden aan de waterleiding van de Mienterglop.

informatie over exploitatie reclameborden

3447868

Met een beroep op de Wet open overheid is gevraagd informatie te geven over beleid, interne memo’s contracten enzovoorts die gaan over de exploitatie van reclameborden in de openbare ruimte.

Ecologische Quickscan Mienterglop

3457103

Met een beroep op de Wet open overheid is gevraagd om de ecologische Quickscan voor de werkzaamheden aan de beplanting langs de Mienterglop, openbaar te maken. Het rapport is opgesteld met het oog op de werkzaamheden aan de beplanting, die op hun beurt weer nodig zijn voor de werkzaamheden aan de onderliggende waterleiding van PWN.

Onderzoeksrapport bomen aan de Rozendijk

3441551

Met een beroep op de Wet open overheid is gevraagd om het rapport over de bomen aan de Rozendijk openbaar te maken. Het rapport is opgesteld met het oog op de reconstructie van de weg en met name het fietspad.

Principeverzoek groepsverblijf De Zilvermeeuw

3439602

Met een beroep op de Wet open overheid is informatie opgevraagd over de behandeling van een principeverzoek voor groepsverblijf De Zilvermeeuw.

Veelgestelde vragen

U kunt direct online een Woo-verzoek indienen. U kunt ook een brief of e-mail sturen aan gemeente@texel.nl.

In uw verzoek moet staan:

  • uw naam en adres
  • uw telefoonnummer en/of e-mailadres. Zo kan de ambtenaar contact met u opnemen.
  • een zo precies mogelijke omschrijving van de informatie die u wenst te ontvangen

Wij kunnen u de informatie op verschillende manieren geven. Als wij u kopieën geven, kan het zijn dat u hiervoor iets moet betalen.

Stuur uw Woo-verzoek naar:

Gemeente Texel
Postbus 200
1790 AE Den Burg

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. Wij kunnen deze periode met 2 weken verlengen.

  • Wordt uw verzoek toegewezen? Dan kunnen wij de informatie op verschillende manieren aan u geven. Bijvoorbeeld door een kopie van een document, een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan het zijn dat wij u uitnodigen om de documenten te komen bekijken.
  • Wordt uw verzoek afgewezen? Hiertegen kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.