Wet open overheid (Woo)

Iedereen kan de overheid, dus ook de gemeente, verzoeken om informatie.

De Woo (Wet open overheid) geeft iedereen het wettelijke recht op toegang tot informatie van de overheid. De Woo regelt dat informatie actief openbaar gemaakt moet worden. Dit betekent dat inwoners niet hoeven te vragen om allerlei soorten informatie maar dat de informatie al openbaar beschikbaar is (tenzij deze niet geschikt is om openbaar te maken). Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar, dan kunt u een Woo-verzoek indienen.

Woo-verzoeken

Eerdere Woo-verzoeken kunt u raadplegen in ons webarchief.

Woo-verzoek via een brief of een e-mail

Het makkelijkste is om direct online een Woo-verzoek in te dienen. U kunt ook een brief of e-mail sturen aan gemeente@texel.nl.

In uw verzoek moet staan:

  • Uw naam en adres
  • Uw telefoonnummer en/of e-mailadres. Zo kan de ambtenaar contact met u opnemen.
  • Een zo precies mogelijke omschrijving van de informatie die u wenst te ontvangen.

Wij kunnen u de informatie op verschillende manieren geven. Als wij u kopieën geven, kan het zijn dat u hiervoor iets moet betalen.

Stuur uw Woo-verzoek naar:

Gemeente Texel
Postbus 200
1790 AE Den Burg

Hoe gaat het verder met uw Woo-verzoek?

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. Wij kunnen deze periode met 2 weken verlengen.

  • Wordt uw verzoek toegewezen? Dan kunnen wij de informatie op verschillende manieren aan u geven. Bijvoorbeeld door een kopie van een document, een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan het zijn dat wij u uitnodigen om de documenten te komen bekijken.
  • Wordt uw verzoek afgewezen? Hiertegen kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.