Lokale wet- en regelgeving

Zoekt u de lokale verordeningen of de APV van Texel? Onze lokale wet- en regelgeving staat op overheid.nl. U kunt daar ook uitgebreid zoeken en bijvoorbeeld de datum instellen waarop de regels gelden of zoeken op woorden in de titel of tekst. Bent u op zoek naar bestemmingsplannen die ter inzage liggen? Bekijk dan de bestemmingsplannen in procedure op de pagina Bestemmingsplannen.

Verordeningen

Een verordening is een wet die geldt voor iedereen binnen de gemeente. De gemeenteraad stelt verordeningen vast. Zodra de gemeenteraad een verordening heeft vastgesteld, kan het college van burgemeester en wethouders verdere beleidsregels vaststellen.

Bekijk en zoek in alle gemeentelijke verordeningen (lokaleregelgeving.overheid.nl).

Beleidsregels

In een beleidsregel staat hoe het college van burgemeester en wethouders een verordening uitvoert. Een beleidsregel is geen wet maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden.

Bekijk en zoek in alle gemeentelijke beleidsregels vanaf 20 november 2023 (lokaleregelgeving.overheid.nl).

De gemeentelijke beleidsregels van voor 20 november 2023 vindt u bij de verordeningen en overige regelingen (lokaleregelgeving.overheid.nl).

Bestemmingsplannen

Met een bestemmingsplan legt de gemeente vast waarvoor gronden en gebouwen gebruikt mogen worden, maar ook waar en hoeveel gebouwen gebouwd mogen worden. Bestemmingsplannen staan niet op Overheid.nl maar kunt u bekijken bij Regels op de kaart op omgevingswet.overheid.nl. Zie voor meer informatie de pagina Bestemmingsplannen.

Overig beleid

Overig beleid zoals beleidsnota’s en visies vindt u op de pagina Visie en beleid.

Berichten over uw Buurt

Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe lokale wet- en regelgeving? Lees verder op de pagina Berichten over uw Buurt.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.