Automatische afschrijving

Wilt u het bedrag van de gemeentelijke belastingaanslag automatisch van uw rekening laten afschrijven (automatische incasso)? Dit vraagt u aan via de digitale belastingbalie. U kunt daar ook uw rekeningnummer veranderen. Of uw toestemming voor automatische afschrijving stoppen.

Heeft u geen DigiD? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 0222 of via gemeente@texel.nl.

Het bedrag van de gecombineerde aanslag wordt in 10 maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven. Dit gebeurt rond het einde van de maand. Wij verzenden de aanslag in februari. De eerste afschrijving is een maand na de datum die op de aanslag staat.

Is uw automatische afschrijving geweigerd? Dan ontvangt u van ons een brief met het verzoek het termijnbedrag alsnog binnen 10 dagen te betalen.

Staat de betaling niet op tijd op onze rekening? Uw volgende afschrijving van het termijnbedrag is dan hoger. Lukt het ook de tweede keer niet om van uw rekening af te schrijven, dan stopt de automatische afschrijving. U krijgt daarover bericht.

Vergeet niet om de nog openstaande bedragen zelf te betalen.

Bent u het niet eens met een automatische afschrijving? Geef uw bank dan opdracht om het bedrag terug te storten. Dit moet binnen 60 dagen na afschrijving van uw bankrekening. Uw bank meldt aan ons dat u het geld heeft laten terugstorten. Vergeet niet om de nog openstaande bedragen zelf te betalen.

Wilt u uw rekeningnummer veranderen? Dit kan online of per brief.

Online

Via de digitale belastingbalie. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Per brief of e-mail

Stuur een brief met uw rekeningnummer (IBAN en BIC), uw subjectnummer/aanslagnummer en uw handtekening naar gemeente@texel.nl of naar:

Gemeente Texel
Team Bedrijfsvoering
Postbus 200
1790 AE DEN BURG

U ontvangt van ons bericht dat wij uw rekeningnummer hebben veranderd.

Wilt u uw toestemming voor automatische afschrijving stoppen? Dit kan online of per brief.

Online

Via de digitale belastingbalie.

Per brief of e-mail

Stuur een brief met uw rekeningnummer (IBAN en BIC), uw subjectnummer/aanslagnummer en uw handtekening naar gemeente@texel.nl of naar:

Gemeente Texel
Team Bedrijfsvoering
Postbus 200
1790 AE DEN BURG

U ontvangt van ons bericht dat wij uw automatische afschrijving stoppen.