Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB) is de belasting die u betaalt over uw woning, bedrijfspand of een stuk grond. U betaalt een bepaald percentage van de waarde van uw woning of eigendom.

Er zijn 3 soorten onroerendezaakbelastingen:

 • voor de eigenaar van een woning
 • voor de eigenaar van een niet-woning
 • voor de gebruiker van een niet-woning

Een niet-woning is bijvoorbeeld een stuk grond, camping of winkel. Voor een niet-woning moet zowel de eigenaar als de gebruiker onroerendezaakbelasting betalen.

 • Wij bepalen de waarde van uw onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning, winkel of kantoor) volgens de regels van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).
 • Wij gaan voor het jaar waarover u belasting betaalt uit van de waarde van uw onroerende zaak op 1 januari van het vorige jaar. Dit wordt de waardepeildatum genoemd.
 • De door ons bepaalde waarde heet ‘WOZ-waarde’. De door ons bepaalde WOZ-waarde vindt u terug op uw gemeentelijke belastingaanslag.
 • De onroerendezaakbelasting die u moet betalen is een percentage van de WOZ-waarde. De gemeenteraad bepaalt dit percentage. Dat is het OZB-tarief voor Texel. 
 • De hoogte van de aanslag OZB is dus afhankelijk van de waarde van uw onroerende zaak en van het OZB-tarief.

Wat moet u betalen?

De OZB (onroerendezaakbelasting) die u moet betalen is een bepaald percentage van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde is de waarde van uw woning of pand. U betaalt in 2024:

 • als eigenaar van een woning: 0,0322% van de WOZ-waarde
 • als eigenaar van een niet-woning: 0,0719% van de WOZ-waarde
 • als gebruiker van een niet-woning: 0,0566% van de WOZ-waarde

De eigenaar op 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt moet de OZB betalen. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het hele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

Rekenvoorbeelden

Rekenvoorbeeld 1

Een woning heeft een WOZ-waarde van € 220.000. Het bedrag van de aanslag onroerendezaakbelasting is dan € 70,84 (= € 220.000 x 0,0322%).

Rekenvoorbeeld 2

Een bedrijfspand heeft een WOZ-waarde van € 300.000. Een bedrijfswoning met een waarde van € 100.000 is hier onderdeel van. Voor dit woongedeelte wordt geen OZB-gebruikersdeel opgelegd.

De OZB-aanslag voor het bedrijfspand berekenen we als volgt:

 • Eigenarendeel: € 300.000 x 0,0719% = € 215,70
 • Gebruikersdeel: € 200.000 (300.000-100.000) x 0,0566% = € 113,20

Totaal te betalen OZB voor het bedrijfspand: € 215,70 + € 113,20 = € 328,90

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag OZB. Meer hierover leest u op de pagina Bezwaar tegen de belastingaanslag.