WOZ - taxatieverslag

In het taxatieverslag staat hoe wij de WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken) van uw huis of bedrijf hebben bepaald. U kunt dit verslag inzien via de digitale belastingbalie. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Vindt u dat de belastingaanslag en/of de WOZ-waarde niet klopt? Kijk dan onder het kopje ‘Bezwaar tegen de WOZ-waarde’.

U kunt telefonisch of per e-mail het taxatieverslag of een kopie van uw aanslagbiljet opvragen. Bel 0222 – 362174 of stuur een e-mail naar gemeente@texel.nl.

De WOZ-waarde van woningen is openbaar. U kunt de WOZ-waarde van uw woning daarom ook inzien via www.wozwaardeloket.nl. U hoeft dan alleen uw adresgegevens in te voeren.

Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde van uw woning of eigendom? Maak dan bezwaar.

  • U maakt online bezwaar via de digitale belastingbalie. U heeft hiervoor DigiD nodig.
  • U kunt ook bezwaar maken door een brief te sturen. Hoe dit moet leest u op de pagina Bezwaar tegen de belastingaanslag.
  • Uw bezwaar tegen de WOZ-waarde is automatisch een bezwaar tegen uw aanslag Onroerendezaakbelasting (OZB).

Niet automatisch uitstel van betaling

Maakt u bezwaar tegen de WOZ-waarde, dan krijgt u niet automatisch uitstel van betaling. Hiervoor is gekozen omdat het meestal om een klein bedrag gaat dat u minder hoeft te betalen.

Wilt u wel uitstel van betaling? Geef dit dan aan in uw bezwaar. Bijvoorbeeld in uw bezwaarbrief of in het opmerkingenveld van uw online bezwaar.

Iedereen die eigenaar is van een woning, gebouw of een stuk grond of huurder van een zelfstandige, sociale woning krijgt een WOZ-beschikking. Wij kijken naar wie eigenaar, gebruiker of huurder was op 1 januari. Deze persoon krijgt een beschikking. Als er meerdere eigenaren of gebruikers zijn dan wijzen wij 1 persoon aan die de beschikking krijgt. Alléén deze persoon kan bij de digitale belastingbalie het taxatieverslag inzien.

Gebruikers van bedrijfsgebouwen krijgen ook een WOZ-beschikking. Bij bedrijfsgebouwen geeft de eigenaar door wie het gebouw gebruikt. Wij controleren dit in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.