Subsidie voor afkoppelen van regenpijp

Wilt u uw regenwaterpijp loskoppelen? En bent u eigenaar van een woning of bedrijfsgebouw op Texel? Vraag dan subsidie aan. Wij betalen mee aan de kosten voor het materiaal en de werkzaamheden. U krijgt 50% van de kosten vergoed, tot maximaal € 300,-.

Wat heeft u nodig voor een aanvraag?

  • een foto van voor en na de werkzaamheden
  • de rekening (factuur) voor de werkzaamheden
  • de rekening (factuur) voor de materialen

Heeft u een aanvraag gedaan? Dan kan het tot 3 weken duren voor deze is afgehandeld.

Vragen

Bel 14 0222 of mail naar gemeente@texel.nl.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.